Wij zijn er voor u!

Me’kaar verbindt bewoners en organisaties in Noordwest en West dwars door de wijk heen. Iedereen die ondersteuning en hulp wenst bij het bedenken en uitvoeren van nieuwe duurzame initiatieven in en voor de buurt kan bij ons terecht: jong en oud, spontaan en serieus, initiatiefrijk en afwachtend. Wij helpen bewoners om hun eigen wijk zo te creëren dat iedereen in een veilige en hechte sfeer mee kan doen.

U vindt de sociaal makelaars en sociaal beheerders van Me’kaar  in de wijken Noordwest en West. Soms werken zij vanuit een  buurtcentrum, een andere keer vanuit een speeltuin, maar ook zijn zij gewoon op straat te vinden.
U kunt met uw vragen en ideeën terecht bij sociaal makelaars en sociaal beheerders. Loop eens binnen bij het buurtcentrum of de speeltuin bij u in de buurt en spreek een sociaal makelaar of sociaal beheerder aan. U kunt hier in het “smoelenboek” hun telefoonnummers vinden. Klik hier voor de verschillende locaties vanuit waar zij werken.

Bent u voor een activiteit op zoek naar een ruimte?
Me’kaar werkt samen met de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO). Wilt u een ruimte reserveren voor een (buurtgebonden) activiteit, dan kunt u via de gemeente Utrecht op www.utrecht.nl/verhuur de beschikbaarheid checken en eventueel online een reservering maken.
Bij de sociaal beheerder kunt u informatie over de ruimtes opvragen, koffie en thee reserveren of hulp vragen als u moeite heeft met het invullen van het digitale reserveringssysteem. Zie verder de pagina “Info“.

Kijk op de In Beeldpagina voor inspiratie. Heeft u aanvullingen op onze website, we horen het graag. U kunt uw berichten en ideeën over onze site mailen aan: info@mekaarutrecht.nl of klik hier voor het online formulier.

Netwerkorganisatie Me'kaar Utrecht

Voor een indruk van de organisatie kunt u de presentatie hieronder bekijken. Zie ook onze verantwoording vanaf 1 augustus 2013.

Me’kaar is een ANBIstichting en gecertificeerd voor ISO 9001.

ANBI-ISO


Een week meekijken met Liesbeth Meijns

Activiteiten zomervakantie in speeltuinen

Een week meekijken met Janneke Baan!

Ontdek jouw talenten met Talent 4me2you

Up-mediateam Plein11 presenteert

Alliantie voor gezonde wijken Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd

Kinderen in Zuilen zamelen geld in voor Speelmeebus

Samen bouwen, tuinieren en eten in Pijlsweerd

Onder de indruk van junior raadsleden