Zakelijke gegevens

Missie
Samen met u, bewoners van Utrecht Noordwest en West, ondersteunen en begeleiden wij waar nodig (kwetsbare) bewoners in het opbouwen en/of verstevigen van sociale netwerken in uw omgeving, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Sociaal makelorganisatie Me’kaar
Postbus 9002
3506 GA Utrecht
030 30 20 693

RSIN/fiscaal nummer:
8527 24 238

IBAN: NL89ABNA0407294392
KvK: 57760136

Directeur – bestuurder a.i.: Hugo Greeven
Teammanager: Annemarie Postma
Raad van Toezicht: Marian Teer, Gerard van Dieren, Parcifal van den Berg

Beleidsplan
Rapportage
Financieel jaarverslag 2013

ANBI-ISO

 

 

Cao Welzijn