Een week meekijken met Farida El Arbaji

Benieuwd naar wat een sociaal makelaar of sociaal beheerder nu eigenlijk doet? In dit bericht vindt u een “plog” van een medewerker van Me’kaar; een fotoblog. Deze bestaat uit een stukje tekst en een reeks foto’s die gemaakt zijn tijdens het werk.


Mijn naam is Farida El Arbaji. Ik werk als sociaal makelaar in Utrecht West. Ik werk vanuit meerdere locaties zoals Buurthuis Rosa, het pandje aan het Herderplein (zie foto) en Buurthuis De Uithoek.

Ik maak contact met mensen in de wijk en geef steun waar dat nodig is. Veel mensen weten niet dat ze zelf het initiatief kunnen nemen voor een plan in hun buurt of hebben een extra zetje in de rug nodig waardoor ze zelf aan de slag kunnen.

Via een collega ben ik in contact gekomen met Oumnia Works. Oumnia Works is een educatief empowermentprogramma dat door en voor moeders is ontwikkeld. Ze geven trainingen aan moeders met schoolgaande kinderen. Het doel van de trainingen is dat zij hun kinderen extra bagage mee kunnen geven om zich staand te houden in deze maatschappij.
Als sociaal makelaar heb ik sleutelfiguren uit de buurt benaderd voor deze trainingen. Zij wisten moeders te benaderen die deze training graag wilden volgen. Op de foto wordt een van de deelnemers gefeliciteerd met haar behaalde certificaat.

Er kwam een vrijwilligster bij mij met een idee om een initiatief te starten. Zij wilde samen met mantelzorgers 1 x per maand koken en vroeg aan mij hoe ze dit kon opzetten. Door haar vragen te stellen zoals wat wil je precies, hoe moet het er uitzien, wat heb je nodig, dacht ik met haar mee. Aangezien haar Nederlands niet zo goed is heb ik haar geholpen met de aanvraag voor het Initiatievenfonds. Samen hebben we een begroting gemaakt en bijgevoegd. Ze vertelde net heel blij dat het fonds is toegekend. Echt leuk om te horen!

De huiskameractiviteit voor senioren is een initiatief van een buurtbewoonster Laura Nolte. Laura vindt het belangrijk dat bewoners vanuit alle culturele achtergronden elkaar leren kennen, zodat ze met elkaar de buurt leefbaarder kunnen maken. Na een aantal gesprekken tussen de bewoners, mijn collega’s en ik, is dit prachtig initiatief tot stand gekomen. Wekelijks ontmoeten senioren elkaar. Ze kletsen bij en drinken samen koffie of spelen een spelletje.
Als sociaal makelaar fungeer ik als vraagbaak voor vrijwilligers en begeleid hen bij het opzetten van activiteiten. Zo maken we bijvoorbeeld samen een stappenplan of kunnen ze bij mij terecht als er klachten zijn over de activiteitenruimte. En we zorgen dat het project in de wijk bekendheid krijgt bij bewoners en organisaties, zodat ook andere buurtbewoners deze huiskamer weten te vinden.

Voor vrouwen die niet kunnen fietsen, bieden wij fietslessen. Op een veilig terrein vlakbij buurthuis Rosa leren de vrouwen fietsen. Vrijwilligers geven deze lessen en ik zorg voor de werving en inschrijvingen. Daarnaast ben ik ook het aanspreekpunt voor deelnemers en vrijwilligers.Er zijn veel vrijwilligers die activiteiten organiseren in Buurthuis Rosa waar vooral vrouwen bij elkaar komen, zoals naailessen, theemiddagen of specifieke themabijeenkomsten. Als sociaal makelaar geef ik ondersteuning aan deze vrijwilligers. Soms betekent dat, dat ik deelnemers verleid tot een gesprek met elkaar. Door iets uit te praten kunnen meningsverschillen leiden tot een betere verstandhouding. Als de lucht geklaard is ga ik wel wat vaker langs om te vragen hoe het gaat.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather