Een week meekijken met Corrie Mulder

Benieuwd naar wat een sociaal makelaar of sociaal beheerder nu eigenlijk doet? In dit bericht vindt u een “plog” van een medewerker van Me’kaar; een fotoblog. Deze bestaat uit een stukje tekst en een reeks foto’s die gemaakt zijn tijdens het werk.


Corrie: “In Buurthuis Rosa ben ik aanspreekpunt voor groepen senioren die hier dagelijks aanwezig zijn. Ook doe ik de coördinatie van het maatjesproject voor ouderen, begeleid de huiskamer voor senioren, de sociale eettafel en de Pleisterplaats.

Vanaf 2013 ben ik sociaal makelaar in de wijk West. Daarvoor werkte ik in diverse wijken van Utrecht bij de voorloper(s) van Me’kaar. Ik heb dertig jaar gewerkt in verschillende wijken van Utrecht en in diverse functies, zoals: peuterwerk, kinderwerk/jongerenwerk en het volwassenenwerk.

Elke dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur is er een huiskamer voor senioren in Rosa. De groep bestaat uit de senioren in de leeftijd van 72 tot en met 92 jaar met een fysieke en/of een mentale beperking.
Op deze ochtenden werk ik samen met medewerkers van buurtteam West. Op de foto hierboven zie je dat deelnemers van deze huiskamer en ik een spel spelen om het geheugen te trainen.

Deelnemers ondernemen allerlei activiteiten. Mijn rol als sociaal makelaar is om iedereen met elkaar in contact te brengen. Ook om mensen te motiveren mee te doen. Het huiskamerproject breng ik onder de aandacht bij instanties die werken met kwetsbare senioren.

Als coördinator van Een maatjes dat staat je koppel ik stagiairs van de Hogeschool Utrecht en vrijwilligers aan oudere kwetsbare bewoners. Het maatje biedt een luisterend oor en gezelschap. Als sociaal makelaar stuur ik het project aan. Ik breng de gemeenschappelijke interesses in kaart en houd ook na de match de vinger aan de pols. Daarnaast werf en begeleid ik vrijwilligers. Ook nodig ik hen uit voor scholingsbijeenkomsten.

Op de foto hierboven zie je Emma, een van de maatjes. Zij maakte met deelnemers een uitstapje naar dierentuin Amersfoort. Als sociaal makelaar begeleid ik het maatje bij het organiseren. We maken samen een draaiboek/stappenplan en stemmen taken af. Op de dag zelf dien ik als achterwacht bij eventuele calamiteiten.

Op deze foto zie je de sociale eettafel op de dinsdagmiddag. Ik begeleid de vrijwilligers van deze groep. Ik zorg dat instanties waar we mee samenwerken op de hoogte zijn en geef informatie hoe zij cliënten het beste kunnen doorverwijzen.

Bijna twee jaar geleden is Pleisterplaats 2.0 van start gegaan in buurtcentrum Rosa. Er was behoefte aan een huiskamer met meer begeleiding. Buurtteam West wist veel cliënten die elkaar graag wilde ontmoeten. Twee vrijwilligers van het eerste uur zetten samen met mij en medewerkers van buurtteam West deze pleisterplaats op.

Deze foto is gemaakt vlak voor we in de tuin van Rosa badminton gingen spelen. Gezamenlijk maken we een programma van activiteiten en we spelen in op welke behoeftes er leven. Mijn rol als sociaal makelaar is onder andere ook een coördinerende. Dus van het inventariseren welke wensen er leven tot het maken van schema’s, zodat deelnemers van te voren weten wat we gaan doen en wie welke taken heeft. Iedereen heeft zijn eigen toegevoegde waarde. Ik vind het bijzonder dat er in korte tijd een close band is ontstaan.

Op de Dag van de Eenzaamheid was er een groot evenement in Buurthuis Rosa. Samen met vrijwilligers van de Pleisterplaats en collega’s hebben we deze dag georganiseerd, het programma gemaakt, taken verdeeld en het in de wijk gepromoot.

Op zo’n dag proberen we mensen met elkaar in contact te brengen. We hadden onder andere een rad met daaraan gekoppeld vragen over eenzaamheid. Doordat mensen antwoord op de vragen moesten geven, werd het gesprek aangezwengeld.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather