We helpen elkaar – Pleisterplaats Rosa

“Ik baal ervan dat ik zo eenzaam ben!” zegt Martin*. Deze grote stoer uitziende man van 61 jaar durft zich kwetsbaar op te stellen. Juist deze kracht maakt dat de pleisterplaats van gelijkgestemden, zoals Martin dat noemt een steeds hechtere groep wordt.

Anderhalf jaar geleden werd het tijd om een nieuwe pleisterplaats te starten in Buurthuis Rosa. Twee vrijwilligers zetten samen met sociaal makelaar Corrie Mulder van Me’kaar en medewerkers van het Buurtteam deze tweede pleisterplaats op. Een huiskamerproject met meer begeleiding vanuit het sociaal makelen en het buurtteam.

De groep is stabiel. Zo’n tien deelnemers vormen de vaste club, maar totaal bestaat deze pleisterplaats uit twintig deelnemers. Corrie Mulder: “Wat ik heel mooi vind is, dat de groepsleden elkaar missen op het moment dat er iemand niet is op die middag. Hé, die of die is er niet. Wat zal er zijn? Zullen we even bellen, hoor ik iemand dan al zeggen.”

“Iedereen heeft zijn eigen toegevoegde waarde.” vult Martin aan. “We hebben een hele close band. Maar we zouden niet zonder begeleidsters kunnen.” “Nou, nog niet”, zegt Corrie snel. “Het geldt in ieder geval voor mezelf”, vervolgt Martin. “Ik zou die verantwoordelijkheid niet willen dragen.”

Martin benadrukt dat het op de dinsdagmiddagen niet altijd om diepe gesprekken gaat, maar er wordt ook veel gelachen: “We hebben zoveel lol en leut. Je ziet elkaar op leuke momenten en op niet leuke momenten en daarom kun je ook je emoties af en toe laten gaan.”

Door deze dinsdagmiddagen ontstaat er ook op andere dagen contact. “We fietsen met elkaar terug of we komen eens voor een kopje koffie bij elkaar op bezoek!”, zegt Martin. Daardoor groeit het netwerk.

“Het is bijzonder om te zien hoe deze groep binnen een korte tijd zo voor elkaar klaarstaat en elkaar wil helpen”, zegt sociaal makelaar Corrie met trots. “In de basis bestaat deze groep voornamelijk uit mannen en een enkele vrouw met heel verschillende karakters en van verschillende leeftijden. Uit deze groep komen nieuwe initiatieven voort. Binnenkort starten we met een kookgroep.”

De teksten onder de foto’s komen uit een interview met Martin en Corrie Mulder over deze Pleisterplaats. Dit artikel verschijnt later in een nieuwe versie van het boekje: “Sociaal makelen in de spotlight”

*De naam van de deelnemer van de Pleisterplaats is om privacyredenen gefingeerd

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather