Vreedzame Wijk

Bij Me’kaar vinden we het erg belangrijk om samen met buurtbewoners te zorgen voor een veilige en gezellige wijk waar iedereen de ruimte voelt om zich te ontwikkelen. Op speelplekken helpen we kinderen oefenen met samen spelen en samen met vrijwilligers in buurthuizen werken we aan een gastvrije sfeer.

De Vreedzaam Wijk methode is daar erg belangrijk bij. In een Vreedzame Wijk werken alle voorzieningen volgens dezelfde principes die we leren in een training. Kinderen en volwassenen leren in een training over de Vreedzame Wijk hoe je conflicten op een opbouwende manier oplost, hoe je samen de verantwoordelijkheid draagt voor de buurt en hoe je elkaar positief tegemoet treedt.

Vreedzaam zit in het DNA van onze organisatie. Op verschillende manieren zijn we betrokken in de wijk:

Een Vreedzame organisatie
Me’kaar is een vreedzame organisatie. All onze sociaal makelaars en sociaal beheerders zijn getraind in de methode Vreedzaam. Daarnaast krijgen al onze stagiaires en vrijwilligers een training Vreedzaam met een bijgevoegd certificaat.

Trainers Vreedzaam
Een aantal sociaal makelaars bij Me’kaar zijn trainers, die de opleiding Vreedzaam – Train de trainer hebben afgerond. Zij kunnen op verschillende plekken in de wijken, trainingen geven. Mocht je binnen jouw buurtinitiatief, organisatie en/of bedrijf een training willen neem dan contact op met: info@mekaarutrecht.nl

Mediatoren op Vreedzame Speeltuinen en speelplekken

Vreedzame kinderraad
Een Vreedzame Kinderraad komt drie keer in het jaar samen. Kinderen bedenken één of meerdere acties om hun wijk een stukje meer vreedzaam te maken. Dit plan presenteren ze bij de maandelijkse Sirenelunch van het wijkbureau, zodat organisaties die daar zijn met hen mee kunnen denken.

Samenwerking en democratisch burgerschap zijn sleutelwoorden binnen de Vreedzame Kinderraad. Het is belangrijk dat de raadsleden oor voor elkaar hebben en argumenten uitwisselen. Een sociaal makelaar helpt bij dit proces, zodat kinderen waardevolle ideeën waar kunnen maken in hun wijk. In sommige gevallen betrekt de sociaal makelaar bij dit proces studenten vanuit Stichting Move.

Junior raadsleden komen bij elkaar in de raadszaal van de gemeente Utrecht. Daar voeren ze een debat met de burgemeester als voorzitter.

Jeugdwijkraad – advies voor de wijk
De Jeugdwijkraad komt iedere maand samen om kwesties en vraagstukken vanuit de wijk te bespreken. Leerlingen uit groep 7/8 en uit de eerste klas middelbare school mogen zich opgeven om aan deze raad mee te doen. De Jeugdwijkraad is een adviesraad die het hele jaar door loopt en is daardoor ook anders dan de Vreedzame Kinderraad.

Deze raad werkt samen met Wijkraad Noordwest. De volwassenen van Wijkraad Noordwest en de Jeugdwijkraad vergaderen regelmatig samen over kwesties die spelen in de wijk waarover kinderen advies gaven. Bij deze vergaderingen worden sprekers uitgenodigd die kennis van zaken hebben over het onderwerp dat op de agenda staat.

Kinderen uit Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd mogen zich opgeven voor de Jeugdwijkraad. De kinderen uit de Vreedzame Kinderraad krijgen voorrang.

Organisaties
Veel organisaties uit de wijk zijn betrokken om de acties van de kinderraad tot een succes te maken. Zo spelen vanzelfsprekend scholen een rol, maar ook kunstenaars, bedrijven, wijkagenten, studenten van Stichting Move of volwassen buurtbewoners helpen mee. De sociaal makelaars zijn betrokken bij het proces. Zij hebben een ondersteunende rol in het begeleiden van leerlingen en leerkrachten. Daarnaast is Me’kaar actief in het verbinden van partijen in de wijk.

Meer informatie over de Vreedzame Wijk, zie de pagina van Movisie