Voorjaarsmarkt voor de buurt door maatjes en vrijwilligers

Studenten van de Hogeschool Utrecht en vrijwilligers van de Pleisterplaats nodigen alle buren van Buurthuis Rosa op zaterdag 14 maart uit voor een gezellige Voorjaarsmarkt  “We doen doen dit om van de opbrengst van de markt een uitstapje te realiseren voor de deelnemers van het Maatjesproject“, zegt Fleur.  Zij is maatje van mevrouw van mevrouw Mulder, een oudere dame van 93 jaar. Fleur  helpt haar een keer per week met boodschappen doen en hebben heel wat te bepreken, tijdens de  lunch.
Samen met mevrouw van Mulder hebben we op haar zolder gezocht naar spulletjes voor de rommelmarkt. Zo kon zij ook weer mooie oude herinneringen ophalen.”

maatjes-20150114_152400Het maatjesproject is een samenwerking tussen  Me’kaar en de Hogeschool van Utrecht. Gedurende een jaar is een student aan de Hogeschool Utrecht (HU) het maatje van een oudere. Door deze bijzondere samenwerking tussen jong en oud kan zowel de student als de oudere veel van elkaar leren. Het maatje biedt een luisterend oor en gezelschap tijdens de afspraken die zij hebben en de activiteiten die zij samen ondernemen. De hulpvraag en de behoeften van de oudere staan hierbij centraal. Het is altijd fijn om hulp te krijgen bij dingen die niet meer lukken of die veranderd zijn. In het gesprek met de student kunnen ouderen makkelijk vragen stellen over kleine zaken zonder dat zij direct een instantie hoeven te bellen.

Bang om te vallen
Door de band die het Maatje met de ouderen opbouwt wordt duidelijk waar behoefte aan is en waar iemand zin in heeft, dit verschilt natuurlijk per persoon. Een van de oudere dames gaf bijvoorbeeld aan dat zij haar nagels verzorgd wilde hebben en genoot erg toen de studente haar nagels lakte. Een ander heeft behoefte aan beweging en lekker de deur uit. Er zijn behoorlijk veel ouderen die niet snel buiten komen, omdat zij bang zijn om te vallen. Maar ook gaan HU-maatjes mee naar afspraken bij artsen, helpen bij boodschappen doen of samen de krant lezen, een wandelingetje te maken.Door samen op te trekken kan een oudere net wel naar buiten of haar of zijn verhaal kwijt.

Sociaal netwerk vergroten
We merken dat met dit project het sociale netwerk wordt verstevigd of vergroot. Er ontstaat meer contact buitenshuis, bijvoorbeeld met kennissen en buurtbewoners. Maar ook doordat een keer per maand alle maatjes met de deelnemers aan het project bij elkaar komen. Zo krijgen de ouderen de mogelijkheid om met elkaar kennis te maken. Deze contacten kunnen uitgroeien tot het samen ondernemen van gezellige afspraken of tot het komen tot nieuwe initiatieven.

Het maatjesproject maakt het verschil. Wilt u meer weten? Sociaal makelaar Corrie Mulder legt het eerste contact tussen studenten en de ouderen. U kunt haar mailen: corriemulder@mekaarutrecht.nl of bellen: 06-48269326

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather