Volwassenen-Ouderen

Sociaal makelaars begeleiden bewoners om elkaar te vinden in de buurt en samen initiatieven op te zetten om uw buurt levendiger, veiliger en vreedzamer te maken. Dit gaat niet altijd vanzelf. Hier worden ook digitale middelen voor ingezet.

Initiatieven
Vrijwilligers die activiteiten voor ouderen en kwetsbare groepen willen organiseren, kunnen gebruik maken van de steun van sociaal makelaars. Zij kunnen hierdoor hun ideeën en wensen in activiteiten omzetten en samenwerken met onder meer zorginstellingen, verenigingen en ondernemers uit de buurt. Voorbeelden hiervan zijn de pleisterplaatsen en buurtfitness.

Pilot Pre-paidcard voor initiatieven 
Via een prepaid betaalcard kunnen bewoners via een neutrale rekening gebruik maken van een toegekende subsidie van de gemeente uit het Initiatievenfonds. Om verschillende redenen willen bewoners het subsidiegeld niet op hun privérekening gestort krijgen. Samen met de gemeente Utrecht onderzoekt Me’kaar deze mogelijkheid.
Gebruikers van de pre-paidcard kunnen via telefoonnummer 0800-0232455 het saldo opvragen en de laatste vijf transacties beluisteren of inloggen op de daarvoor bestemde website.

Activiteiten via Wijkconnect
Via Wijkconnect kunt u zien welke activiteiten er in uw buurt zijn, maar ook kunt u zelf een prikbordbericht plaatsen. Er is meer te ontdekken in uw buurt! Daarom werken Me’kaar en Wijkconnect samen, opdat buurtbewoners elkaar en andere organisaties eerder kunnen vinden.
Scrollt u naar beneden in het blok van uw wijk. Of u bezoekt direct de pagina van Wijkconnect:

Zelfbeheer
Bewoners krijgen begeleiding van sociaal beheerders om met elkaar buurtcentra en speeltuinen (deels) te beheren. Wij ondersteunen bewoners om hiervoor de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Ook helpen we bewoners om ondernemend te worden in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opzetten van een buurtrestaurant.

Persoonlijke ontwikkeling, (vrijwilligers)werk
Sociaal makelaars ondersteunen continue mensen (met een uitkering) om vrijwillig actief te worden in de wijk, hun persoonlijke, computer- en taalvaardigheden te ontwikkelen en betaald werk te vinden.

Doe mee en help uw buurt
Locaties en adressen


Me’kaar moet werk beëindigen

Huiskamergroep kijkt aapjes met Rotary Utrecht Noord

Bijzondere onthulling Straot Praot tegels

Een week meekijken met Latifa en Roos

Een week meekijken met Farida El Arbaji

Goed bezochte Iftar bij Plein 11

In memoriam Greet Baars

Vrolijke opening huiskamer Halve Maan Noord

Een week meekijken met Corrie Mulder