Uw mening over Me’kaar in kaart gebracht

De uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek is bekend. Me’kaar heeft gemiddeld het cijfer 8,3 gekregen. We hebben dit jaar onderscheid gemaakt tussen volwassenen en kinderen, waardoor we meer op de doelgroep afgestemde informatie hebben gekregen. Het totaal aan respondenten ligt op de 507. De samenvatting van het onderzoek vindt u hieronder.

Nieuwsgierig naar het totale overzicht? Klik dan hier voor de PDF.
De uitkomsten bespreken we intern en worden meegenomen in ons werkplan voor 2017.

Samenvatting uitkomst Klanttevredenheidsonderzoek
Me’kaar vindt de mening van haar klanten belangrijk en heeft de klanttevredenheid onderzocht. Totaal hebben 507 personen deelgenomen aan dit onderzoek. De onderzoeksvragen zijn als volgt opgesteld:

  • Hoe tevreden is de bewoner over de organisatie Me’kaar?
  • Hoe bekend is de sociaal makelaar bij de buurtbewoner?
  • Welke punten geven bewoners ter verbetering van de dienstverlening van Me’kaar?

Conclusie volwassenen
Het overgrote deel is tevreden, een klein percentage is niet tevreden. Het gemiddelde cijfer dat door de buurtbewoner aan Me’kaar wordt gegeven, is een 7,6. Meer dan de helft (50.68%) scoort een 8 of hoger. Op de vraag of de sociaal makelaar er voldoende voor de bewoner is, werd door 38,99% met een ‘ja’ beantwoord.

Uit het onderzoek is gebleken, dat de term ‘sociaal makelaar’ onvoldoende bekend is en dat buurtbewoners weinig tot geen kennis hebben van de inhoud van de functie. Een mogelijke verklaring is dat de sociaal makelaars in hun werk de term weinig gebruiken en daarom met name bekend staan onder hun persoonlijke naam.

De zichtbaarheid van een sociaal makelaar komt naar voren in het organiseren en uitvoeren van activiteiten (aanbodgericht), die een praktische inslag hebben, zoals hulp bij solliciteren en taallessen.

Op de vraag wat de sociaal makelaar meer kan betekenen voor de bewoner geeft 30,81 % aan, dat de sociaal makelaar meer activiteiten moet organiseren. Tevens vragen de buurtbewoners om praktische ondersteuning van de sociaal makelaar. Een mogelijke verklaring is de overbruggingstijd van welzijn oude stijl naar welzijn nieuwe stijl. Er is tijd nodig om vernieuwend welzijn in de praktijk te brengen en de bewoner hier aan te laten wennen.

Feedback die gegeven wordt, is dat de sociaal makelaar met zijn werk meer in beeld mag komen. Opvallend is dat er door respondenten weinig gezegd is over de zorg, terwijl zij dit wel nodig hebben.

Conclusie kinderen
Het gemiddelde cijfer is een 8,9. De cijfers 10 en 8 zijn het meest gegeven. De kinderen zijn erg tevreden over de SpeelMeeBus en de sociaal makelaar die dit begeleidt. Ook zijn ze tevreden over de activiteiten die georganiseerd worden. Hierbij geven kinderen wel aan, dat ze ook buiten de zomervakantie graag activiteiten in de speeltuinen willen en meer activiteiten voor kinderen in buurthuis Zuilen.

Over de begeleiding zijn de kinderen ook tevreden. Die is er voldoende. Als feedback wordt aangegeven, dat de zichtbaarheid van de begeleiding niet altijd duidelijk is.

Me’kaar, als organisatie is redelijk goed bekend onder kinderen (60,16 %). Ze zien een speeltuin en de SpeelMeeBus als opzichzelfstaand en denken niet aan de organisatie waar deze onder valt. De sociaal makelaar is bij de meeste kinderen niet bekend. De kinderen die de sociaal makelaars wel kennen, kunnen vaak niet precies omschrijven wat werkzaamheden van een sociaal makelaar zijn.

De kinderen geven aan meer activiteiten georganiseerd te willen hebben en meer buitenspeelgoed, zoals fietsjes, auto’s en skelters en meer of andere speeltoestellen, onder andere normale schommels en klimtoestellen.

Opvallend is de hoeveelheid respondenten tussen de 11 – 17 jaar. Een mogelijke verklaring is dat JoU (Jongerenwerk Utrecht) de opdracht heeft gekregen zich te richten op 18+ en er zo een gat ontstaat. Deze jongeren zijn wel te vinden op plekken waar sociaal makelaars van Me’kaar werkzaam zijn.

De vraag of Me’kaar bekend is bij volwassen buurtbewoner is dit jaar helaas niet meegenomen in het onderzoek. Dit gaan we als verbeterpunt meenemen in het onderzoek van 2017.

Me’kaar dankt alle bewoners die hebben meegeholpen aan dit onderzoek voor hun belangrijke bijdrage. Dit heeft Me’kaar veel informatie opgeleverd waar de organisatie mee aan de slag gaat.

hajar Bezoekers en gebruikers van buurthuizen, speeltuinen en diverse pleinen gaven hun mening. Ook kinderen lieten van zich horen. Speciaal voor hen was er een kleurwedstrijd. Nordin en Hajar wonnen deze prijs. De prijswinnaars van de mooiste kleurplaten worden binnenkort beloond met een speelse verrassing!

kleurplaat-nordin

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather