Thema Kinderraad Zuilen 2015: Groen en Fleurig

Kinderen van de Vreedzame kinderraad Zuilen kozen democratisch hun thema: groen en fleurig! Zij gaan in mei en juni samen met hun klasgenoten en docenten acties bedenken en uitvoeren om Zuilen op te vrolijken. De Vreedzame Kinderraad Zuilen bestaat uit kinderen van vijf scholen: De Carrousel, De Cirkel, Piramide Maasdijkstraat, de Aboe Da’oedschool en de Ludgerschool. Elke school heeft uit groep 7 een jongen en een meisje gekozen die de school vertegenwoordigen in de raad.

Tijdens de startbijeenkomst van de kinderraad in buurthuis De Beatrix in het Vorstelijk Complex hebben de vertegenwoordigers de onderwerpen ingebracht waarvan hun medeleerlingen aangaven dat dit aandachtspunten zijn voor de wijk.

De raadsleden hebben onder andere de thema’s groen, verkeer en de manier van omgaan met elkaar besproken. Na drie bijeenkomsten met elkaar debatteren waren ze er uit. Het groen en fleurig maken van de wijk vonden de kinderen het allerbelangrijkst. Sociaal makelaars Jan Bour en Monique Weintré van Me’kaar hebben het proces van de groep begeleid, de scholen ondersteund en voorlichtingen gegeven op de scholen over de Vreedzame Wijk.

De Kinderraadsvergadering maakt deel uit van de Vreedzame Schoolmethode die door de basisscholen gebruikt wordt. De Vreedzame School is onderdeel van de Vreedzame Wijk. Me’kaar heeft zich gecommitteerd aan deze aanpak. De sociaal makelaars van Me’kaar begeleiden de Kinderraad, maar geven ook mediatorentrainingen aan kinderen uit groep 7 en 8 en zij trainen bewoners in het vreedzaam omgaan met elkaar.

Het traject van de Kinderraadsvergadering bestaat uit vijf stappen:

  1. Vreedz1 20150203_134945Ideeën bedenken – Kinderen uit groep 7 en 8 maken op school een plan om hun school of wijk vreedzamer te maken.
  2. Kindermanifest – De ideeën worden uitgewerkt tot een plan. De plannen worden gepresenteerd aan kinderen van andere scholen.
  3. Plannen uitwerken – Het plan wordt uitgewerkt tot een plan waarin alle stappen die genomen moeten worden, de partijen die betrokken zullen zijn en de kosten die erbij komen kijken zijn opgenomen.
  4. Stedelijke Kinderraad – Een keer per jaar komen kinderen uit heel Utrecht bij elkaar om hun plannen aan elkaar te laten zien. Ook wordt er een debat gehouden over de plannen.
  5. Uitvoering – Het plan wordt gerealiseerd.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather