Gezondheid op Zwanenvechtplein

Buurtverkenning rond Zwanenvechtplantsoen

De komende periode zal er een buurtverkenning plaatsvinden in de buurt rond het Zwanenvechtplein. Marleen Oostenrijk, young professional bij Volksgezon

Marleen Oostenrijk
(Volksgezondheid)

dheid zal de opdracht uitvoeren met ondersteuning van sociaal makelaar Amar Haddouch.

Uit de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) komt naar voren dat er ook in Utrecht grote gezondheidsverschillen bestaan. In de stad zijn wijken waar relatief veel mensen met gezondheidsachterstanden wonen. Met het oog op het verkleinen van de gezondheidsverschillen in de stad is Volksgezondheid benieuwd naar de verhalen achter deze cijfers. Als ze beter weten wat er speelt onder bewoners, kunnen ze beter aansluiten op hun behoeften. De verkenning op buurtniveau brengt in beeld hoe bewoners hun gezondheid ervaren en geeft een inkijk in hun dagelijks leven.

De buurtverkenning zal in het teken staan van een gezonde wijk. Onder andere thema’s als gezond & veilig opgroeien, voedsel & voeding en de gezonde leefomgeving zullen centraal staan bij de bezoeken van Marleen.

Amar heeft Marleen geïntroduceerd in de buurt. Ze zal daarom regelmatig te vinden zijn rond Plein 11 om met ouders en kinderen te praten over het dagelijks leven in de wijk en gezonde voeding. Ook heeft Marleen nu kennis gemaakt met de sleutelfiguren uit de wijk en zal Amar haar betrekken bij verschillende overleggen.
De resultaten van de buurtverkenning zullen waarschijnlijk begin juni gepresenteerd worden in de buurt en binnen de gemeente.
Op een nader te noemen moment, zal de afsluiting gevierd worden in de wijk!

Heb je vragen of ideeën over de verkenning? Neem contact op met Marleen (m.oostenrijk@utrecht.nl of 030-2863484) of met Amar (amarhaddouch@mekaarutrecht.nl of 06 41 78 4393)

Spelen en snoepen in de Dame

Zeven kinderen van Wijzer aan de Vecht uit Zuilen hebben meegedaan aan weer een nieuwe editie van Talent4Me2You! Tijdens de cursus hebben kinderen dankzij vakdocente Verena Willemse geleerd hoe ze zelf cupcakes kunnen maken. Om perfecte cupcakes te maken hebben de kinderen eerst een paar lessen met klei geoefend. Ware kunstwerken als eindresultaat! 

Deelnemers van de cursus Talent4Me2You

Met begeleiding van sociaal makelaar Monique Weintré hebben de kinderen in de eerste les bedacht wat ze wilde leren. Al snel werd duidelijk… CUPCAKES! Collega sociaal makelaar Sushma Bhatti is vervolgens opzoek gegaan naar een vakdocente (Verena) die de kinderen kon helpen.
Verena heeft vervolgens in 7 lessen geleerd hoe je overheerlijke cupcakes kan maken. Dit deed ze niet alleen want tijdens de lessen kreeg ze begeleidende/ pedagogische ondersteuning van Monique.

Zoals bij elk traject, krijgen de kinderen, de cursus niet voor niets. Samen met Monique hebben de kinderen bedacht wat de tegenprestatie zou zijn. Al snel kwam de groep op het leuke idee om een spelletjesmiddag te organiseren bij woningcomplex de Dame (55+).
Bij binnenkomst in de Dame werden de kinderen welkom geheten door Liesbeth Arends, coördinator in de Dame. Na een korte kennismaking hebben de kinderen een korte presentatie gegeven over Talent4Me2You en wat ze geleerd hebben tijdens de cursus. Daarna was het tijd om te spelen en te snoepen!
Het was een erg geslaagde tegenprestatie. Er werden niet alleen spelletjes gespeeld met de bewoners maar er werd ook vooral gesnoept van de smakelijke zelfgemaakte cupcakes! Alsof dat niet genoeg was hadden de kinderen hadden ook lekkers van thuis meegenomen dat ze tijdens de spelletjes op konden snoepen.

Bedankt kinderen, bewoners van de Dame, Verena, Liesbeth, Monique en coördinerend sociaal makelaar Sushma!