Workshop ‘Speel Mee Op Het Plein’

Buro Time maakt sinds een klein jaar onderdeel uit van Me’kaar. Het betreft een innovatief, dienstverlenend bureau wat actief is binnen het onderwijs. Speel Mee Op Het Plein is een nieuw product van Buro Time, op maat ontwikkeld voor basisschool de Cirkel. Moeders die zich inzetten tijdens de overblijf hebben de afgelopen weken de primeur gehad!

Speel Mee Op Het Plein is een traject waarmee ouders whatsapp-image-2016-12-22-at-14-53-04ondersteund worden zelfstandig sport- en spelactiviteiten te organiseren en uitvoeren, ontwikkeld door sociaal makelaar Izaak Campbell en Janneke Baan (sociaal makelaar tevens projectleider Buro Time). Het traject bestaat uit drie verschillende workshops rondom veiligheid, creativiteit en gezelligheid op het schoolplein.
Voorafgaand aan deze bijeenkomsten heeft Izaak samen met zijn stagiaires een aantal momenten met de Speel Mee Bus op het plein gestaan. Kinderen kregen de gelegenheid om te spelen met de spellen uit de bus, tegelijkertijd bood dit ouders een kijkje in de werkwijze van Izaak. Op die manier werd er een goede voedingsbodem gecreëerd, waar vanuit de trainingen konden worden gegeven.
Aan de hand van zijn bevindingen heeft Izaak tijdens de eerste workshop verteld over zijn werkwijze; hoe kan je activiteiten op het schoolplein organiseren én uitvoeren? Omdat de Cirkel een Vreedzame school is vormt deze benadering de basis van de pedagogische en didactische visie van Speel Mee Op Het Plein. Janneke Baan is opgeleid als trainer Vreedzame Wijk en heeft de tweede training daarom gebruikt om te onderzoeken op welke manier de moeders al vreedzaam werken, zodat zij hen aanvullend hierop extra handvatten kon bieden. Tijdens de laatste bijeenkomst lag de nadruk op “veilig spelen”, waarbij een EHBO cursus uiteraard niet mag ontbreken. Deze cursus is uitgevoerd door een externe partij.

Janneke: ,,De moeders van de Cirkel zetten zich met veel energie in voor de overblijf activiteiten op het plein, dat vind ik erg mooi om te zien. De workshops hebben een laagdrempelig karakter en een open sfeer, waardoor ze het gevoel hebben aan te kunnen geven wat zij lastig vinden. Ik ben blij dat we elkaar tips kunnen geven om meer structuur aan te kunnen brengen en merk dat de dames zin hebben om hiermee aan de slag te gaan. Dat maakt mij blij!”

Kinderen uit de Watergeus praten over het thema “Respect”

Van 4 tot en met 13 november was het de nationale Week van de Dialoog. Dit jaar met het thema “Respect”. Op allerlei plekken in het land is hier aandacht aan besteed en zo ook in Zuilen. Met de hulp van twee dialoogbegeleiders van de organisatie Utrecht in Dialoog is een groep van 11 kinderen met elkaar het gesprek aangegaan over het thema Respect in de Speeltuin, georganiseerd door Mas Kosterman, stagiaire van de Watergeus.

Een gesprek begeleid door Utrecht in Dialoog bestaat uit verschillende fasen/gespreksrondes. Deze rondes worden gekenmerkt door vragen zoals “Wie ben jij? Wat heb je meegemaakt? Wat zijn je dromen? “Wat ga je doen om die dromen te bereiken?” Iedere vraag heeft betrekking op het gekozen thema.

img_20161111_152930922_hdrIn de Watergeus hadden de kinderen het over de rol van respect in de speeltuin. Op die manier kwam de Vreedzame Wijk al snel ter sprake. De gemeenschappelijke droom van de deelnemers was dat zij graag willen laten zien dat de Watergeus een vreedzame speeltuin is. Iedereen bracht zijn of haar eigen idee in; een mooie vlag ophangen, stoeptegels plaatsen met teksten of de vreedzame wereldbol of posters ophangen.

Mas: “De kinderen hebben flink lopen dromen! Het is nu aan mij om te kijken hoe we hier gezamenlijk, met buurtbewoners en sociaal makelaars, een vervolg aan kunnen geven, zodat de stem van de kinderen ook écht gehoord wordt.”

img_20161125_135322198

Alle elf de deelnemers kregen een placemat aangereikt, waarop de verschillende fasen en bijbehorende vragen zijn uitgewerkt.

Utrecht in Dialoog organiseert het hele jaar door trainingen en dialogen in de stad. Meer informatie is te vinden op hun website: http://www.utrechtindialoog.nl/.