Gezondheid op Zwanenvechtplein

Buurtverkenning rond Zwanenvechtplantsoen

De komende periode zal er een buurtverkenning plaatsvinden in de buurt rond het Zwanenvechtplein. Marleen Oostenrijk, young professional bij Volksgezon

Marleen Oostenrijk
(Volksgezondheid)

dheid zal de opdracht uitvoeren met ondersteuning van sociaal makelaar Amar Haddouch.

Uit de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) komt naar voren dat er ook in Utrecht grote gezondheidsverschillen bestaan. In de stad zijn wijken waar relatief veel mensen met gezondheidsachterstanden wonen. Met het oog op het verkleinen van de gezondheidsverschillen in de stad is Volksgezondheid benieuwd naar de verhalen achter deze cijfers. Als ze beter weten wat er speelt onder bewoners, kunnen ze beter aansluiten op hun behoeften. De verkenning op buurtniveau brengt in beeld hoe bewoners hun gezondheid ervaren en geeft een inkijk in hun dagelijks leven.

De buurtverkenning zal in het teken staan van een gezonde wijk. Onder andere thema’s als gezond & veilig opgroeien, voedsel & voeding en de gezonde leefomgeving zullen centraal staan bij de bezoeken van Marleen.

Amar heeft Marleen geïntroduceerd in de buurt. Ze zal daarom regelmatig te vinden zijn rond Plein 11 om met ouders en kinderen te praten over het dagelijks leven in de wijk en gezonde voeding. Ook heeft Marleen nu kennis gemaakt met de sleutelfiguren uit de wijk en zal Amar haar betrekken bij verschillende overleggen.
De resultaten van de buurtverkenning zullen waarschijnlijk begin juni gepresenteerd worden in de buurt en binnen de gemeente.
Op een nader te noemen moment, zal de afsluiting gevierd worden in de wijk!

Heb je vragen of ideeën over de verkenning? Neem contact op met Marleen (m.oostenrijk@utrecht.nl of 030-2863484) of met Amar (amarhaddouch@mekaarutrecht.nl of 06 41 78 4393)