Goed bezochte Iftar bij Plein 11

Buurtbewoners breken het brood en gaan het gesprek met elkaar aan
Het Zwanenvechtplantsoen kan er weer een geslaagde Iftar aan toevoegen. De bewonerscommissie Plein 11 verzorgde met ondersteuning van Me’kaar, wijkbureau Noordwest, Mitros en de wijkagenten op woensdag 23 mei een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners en professionals in de wijk.

Deze Iftar werd gebruikt om een moment te bieden, zodat mensen met verschillende achtergronden, religies en culturen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarom had de Iftar het thema ‘Bruggen bouwen’ meegekregen.

In de samenleving wint de Ramadan aan bekendheid. Er was dan ook veel belangstelling vanuit de wijk om met elkaar, het vasten te breken en gezamenlijk de maaltijd te nuttigen.

Wijkagent Nihat in gesprek met een buurtbewoner

Ramadan
Donderdag 17 mei was de startdag van de Ramadan, een maand waarin Moslims vasten van zonsopkomst tot zonsondergang. In deze maand van bezinning staan, zelfreflectie, verbroedering, liefdadigheid en saamhorigheid centraal. Direct na zonsondergang wordt de Iftar (maaltijd) genuttigd. De Iftar wordt vaak met vrienden, buren en kennissen gebruikt om op die manier de sociale banden te versterken. Op vrijdag 15 juni wordt de Ramadan afgesloten met het Suikerfeest dat ook wel bekend staat als Klein feest of Ramadamfeest

Gezondheid op Zwanenvechtplein

Buurtverkenning rond Zwanenvechtplantsoen

De komende periode zal er een buurtverkenning plaatsvinden in de buurt rond het Zwanenvechtplein. Marleen Oostenrijk, young professional bij Volksgezon

Marleen Oostenrijk
(Volksgezondheid)

dheid zal de opdracht uitvoeren met ondersteuning van sociaal makelaar Amar Haddouch.

Uit de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) komt naar voren dat er ook in Utrecht grote gezondheidsverschillen bestaan. In de stad zijn wijken waar relatief veel mensen met gezondheidsachterstanden wonen. Met het oog op het verkleinen van de gezondheidsverschillen in de stad is Volksgezondheid benieuwd naar de verhalen achter deze cijfers. Als ze beter weten wat er speelt onder bewoners, kunnen ze beter aansluiten op hun behoeften. De verkenning op buurtniveau brengt in beeld hoe bewoners hun gezondheid ervaren en geeft een inkijk in hun dagelijks leven.

De buurtverkenning zal in het teken staan van een gezonde wijk. Onder andere thema’s als gezond & veilig opgroeien, voedsel & voeding en de gezonde leefomgeving zullen centraal staan bij de bezoeken van Marleen.

Amar heeft Marleen geïntroduceerd in de buurt. Ze zal daarom regelmatig te vinden zijn rond Plein 11 om met ouders en kinderen te praten over het dagelijks leven in de wijk en gezonde voeding. Ook heeft Marleen nu kennis gemaakt met de sleutelfiguren uit de wijk en zal Amar haar betrekken bij verschillende overleggen.
De resultaten van de buurtverkenning zullen waarschijnlijk begin juni gepresenteerd worden in de buurt en binnen de gemeente.
Op een nader te noemen moment, zal de afsluiting gevierd worden in de wijk!

Heb je vragen of ideeën over de verkenning? Neem contact op met Marleen (m.oostenrijk@utrecht.nl of 030-2863484) of met Amar (amarhaddouch@mekaarutrecht.nl of 06 41 78 4393)