Workshop ‘Speel Mee Op Het Plein’

Buro Time maakt sinds een klein jaar onderdeel uit van Me’kaar. Het betreft een innovatief, dienstverlenend bureau wat actief is binnen het onderwijs. Speel Mee Op Het Plein is een nieuw product van Buro Time, op maat ontwikkeld voor basisschool de Cirkel. Moeders die zich inzetten tijdens de overblijf hebben de afgelopen weken de primeur gehad!

Speel Mee Op Het Plein is een traject waarmee ouders whatsapp-image-2016-12-22-at-14-53-04ondersteund worden zelfstandig sport- en spelactiviteiten te organiseren en uitvoeren, ontwikkeld door sociaal makelaar Izaak Campbell en Janneke Baan (sociaal makelaar tevens projectleider Buro Time). Het traject bestaat uit drie verschillende workshops rondom veiligheid, creativiteit en gezelligheid op het schoolplein.
Voorafgaand aan deze bijeenkomsten heeft Izaak samen met zijn stagiaires een aantal momenten met de Speel Mee Bus op het plein gestaan. Kinderen kregen de gelegenheid om te spelen met de spellen uit de bus, tegelijkertijd bood dit ouders een kijkje in de werkwijze van Izaak. Op die manier werd er een goede voedingsbodem gecreëerd, waar vanuit de trainingen konden worden gegeven.
Aan de hand van zijn bevindingen heeft Izaak tijdens de eerste workshop verteld over zijn werkwijze; hoe kan je activiteiten op het schoolplein organiseren én uitvoeren? Omdat de Cirkel een Vreedzame school is vormt deze benadering de basis van de pedagogische en didactische visie van Speel Mee Op Het Plein. Janneke Baan is opgeleid als trainer Vreedzame Wijk en heeft de tweede training daarom gebruikt om te onderzoeken op welke manier de moeders al vreedzaam werken, zodat zij hen aanvullend hierop extra handvatten kon bieden. Tijdens de laatste bijeenkomst lag de nadruk op “veilig spelen”, waarbij een EHBO cursus uiteraard niet mag ontbreken. Deze cursus is uitgevoerd door een externe partij.

Janneke: ,,De moeders van de Cirkel zetten zich met veel energie in voor de overblijf activiteiten op het plein, dat vind ik erg mooi om te zien. De workshops hebben een laagdrempelig karakter en een open sfeer, waardoor ze het gevoel hebben aan te kunnen geven wat zij lastig vinden. Ik ben blij dat we elkaar tips kunnen geven om meer structuur aan te kunnen brengen en merk dat de dames zin hebben om hiermee aan de slag te gaan. Dat maakt mij blij!”