Goed bezochte Iftar bij Plein 11

Buurtbewoners breken het brood en gaan het gesprek met elkaar aan
Het Zwanenvechtplantsoen kan er weer een geslaagde Iftar aan toevoegen. De bewonerscommissie Plein 11 verzorgde met ondersteuning van Me’kaar, wijkbureau Noordwest, Mitros en de wijkagenten op woensdag 23 mei een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners en professionals in de wijk.

Deze Iftar werd gebruikt om een moment te bieden, zodat mensen met verschillende achtergronden, religies en culturen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarom had de Iftar het thema ‘Bruggen bouwen’ meegekregen.

In de samenleving wint de Ramadan aan bekendheid. Er was dan ook veel belangstelling vanuit de wijk om met elkaar, het vasten te breken en gezamenlijk de maaltijd te nuttigen.

Wijkagent Nihat in gesprek met een buurtbewoner

Ramadan
Donderdag 17 mei was de startdag van de Ramadan, een maand waarin Moslims vasten van zonsopkomst tot zonsondergang. In deze maand van bezinning staan, zelfreflectie, verbroedering, liefdadigheid en saamhorigheid centraal. Direct na zonsondergang wordt de Iftar (maaltijd) genuttigd. De Iftar wordt vaak met vrienden, buren en kennissen gebruikt om op die manier de sociale banden te versterken. Op vrijdag 15 juni wordt de Ramadan afgesloten met het Suikerfeest dat ook wel bekend staat als Klein feest of Ramadamfeest

Een kijkje bij de buren

Op bezoek bij de Abi Bakr Essadik moskee in Zuilen

Een sociaal makelaar kent de wijk, geen plekje hoort onontdekt te blijven. Het is daarbij waardevol om locaties en ervaringen te delen met collega’s van andere organisaties.
Dat geldt ook voor een mooie plek als de Abi Bakr Essadik moskee op de Berlagestaat. Samen met Vincent Heus (adviseur Wijkbureau Noordwest) en verschillende leden van buurtteam Sociaal – Zuilen zijn Ed Lasseur en Amar Haddouch op werkbezoek gegaan bij dit gebedshuis in Zuilen.
Het idee voor dit werkbezoek ontstond tijdens een van de structurele gesprekken die Amar heeft met Malika Nouraddine en Isla Corten van buurtteam Sociaal – Zuilen. De achterliggende gedachten was hierbij om de interactie tussen de burger, de buurtteams en de sociaal makelaars te verbeteren.
De groep werd hartelijk ontvangen door Mohamed Toufik en secretaris van de moskee, Mohamed Abdelli. Tijdens een kopje heerlijke Marokkaanse thee, dadels en amandelen vertelden zij over de bouw van de moskee, welke activiteiten er plaatsvinden.

‘Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen, ongeacht zijn achtergrond of religie’

Mohamed Toufik

Een rondleiding door de prachtige gebedsruimte mocht niet uitblijven. Hierbij was voldoende ruimte om vragen te stellen en tot nieuwe inzichten te komen. Het idee ontstond spontaan om in de moskee ook een wekelijks spreekuur te realiseren voor het buurtteam. En er wordt er nagedacht over een voorlichtingsbijeenkomst waar het buurtteam en Me’kaar zichzelf presenteren. De verbindende rol van de sociaal makelaar zorgt er voor dat (andere) leefwerelden elkaar beter kunnen vinden en aan elkaar kunnen binden.

‘Een goede eerste kennismaking. Wij hopen dat we op deze wijze onze samenwerking kunnen voortzetten en dat we in de toekomst nog vaker van elkaars diensten gebruik kunnen maken.’
Ed Lasseur