Speeltuinen in Noordwest en West

Heb jij de speeltuin bij jou in de buurt al ontdekt? Je kunt er lekker spelen op klimtoestellen of in de voetbalkooi. Maar jullie mogen ook zelf activiteiten bedenken. In overleg en met hulp van een sociaal makelaar kun je jouw plan waarschijnlijk uitvoeren.

duizendpoot

Kijk hier voor de adressen van de speeltuinen in Noordwest en West. In de zomervakantie zijn de meeste speeltuinen open vanaf 10:00 uur tot 17:00. Ook zijn er een aantal speeltuinen waar buurtbewoners zelf het hek open en dicht doen. Op die momenten is er geen sociaal makelaar aanwezig. Spelen in de speeltuin is altijd op eigen risico!

Gijs Bruins maakte een mooi sfeerverslag van een Talent4me2youproject in speeltuin De 1000poot.

Achtergrondinformatie voor ouders en buurtbewoners
In Noordwest en West Utrecht zijn speeltuinen de plek waar jong en oud, uit verschillende culturen, elkaar ontmoeten, kunnen spelen of hun verhaal kwijt kunnen aan elkaar en/of aan een sociaal makelaar.

Ontwikkelen van talent
Sociaal makelaars ondersteunen kinderen bij het ontwikkelen van hun talent en bij het organiseren van activiteiten voor de buurt. Ook helpt de sociaal makelaar bij het verstevigen van buurtnetwerken, het ondersteunen van initiatieven van bewoners. Samen met kinderen, buurtbewoners en plaatselijke ondernemers werken sociaal makelaars aan het realiseren van levendige en veilige speelplekken in de buurt, een vreedzame wijk.

Buurtbewoners, jong en oud, kunnen met verschillende vraagstukken bij een sociaal makelaar aankloppen. Zij proberen een luisterend oor te bieden, waar nodig te ondersteunen of te koppelen aan andere (hulp)instanties.

Speelruimte en Ontwikkeling
Kinderen en volwassenen krijgen speelruimte om te experimenteren, te exploreren en zich te ontwikkelen tot betrokken burgers. Bewoners die actief zijn rondom de speeltuinen kunnen een participerende rol krijgen. Dus heeft u ideeën voor een workshop, buurtactiviteit of wilt u helpen bij het begeleiden van activiteiten, spreek een sociaal makelaar aan of mail naar info@mekaarutrecht.nl.

Zie ons werkplan om over de inzet per wijk te lezen. Op die pagina kunt u ons ook feedback geven.

Beheer speeltuinen
Stichting Me’kaar werkt samen met de Utrechtse Vastgoed Onderneming (UVO). Voor vragen over het beheer van de speeltuinen kunt u contact opnemen met UVO via buurthuis@utrecht.nl of tijdens openingstijden van de speeltuin via: 06-42627622. U kunt daar ook melden dat er iets in de speeltuin in slechte staat is.

Voor veranderingen in de inrichting van de speeltuin is overleg nodig met UVO. Dat kan rechtstreeks via het bovengenoemde mailadres en telefoonnummer of via één van de sociaal makelaars.

Spelregels van de speeltuinen blijven ongewijzigd! 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather