Sociaal makelen in de spotlights

De digitale versie van het boekje Sociaal makelen in de spotlight bij Me’kaar staat voor u klaar!

Deze bundeling van enkele casussen van Me’kaar is bedoeld om te laten zien wat bewoners in onze wijken, speeltuinen en buurthuizen inmiddels zelf allemaal oppakken en organiseren. In deze verhalen staat de sociaal makelaar nu een keer op de voorgrond, in de spotlights. Wij zijn heel trots op wat wij samen met de bewoners bereiken. Dat delen we graag met u. Zodat u weet dat het sociaal makelwerk in onze wijken in positieve zin het verschil maakt en het in West en Noordwest steeds leuker is om te wonen, te leven, kinderen groot te brengen, oud te worden en gelukkig en langer gezond te blijven.

Succesvolle participatie
Het ontwikkelen van succesvolle maatschappelijke participatie van bewoners en hun zelfregie is dagelijks arbeidsintensief werk. Soms is daarbij ook veel geduld nodig omdat zaken niet altijd in één keer lukken en er veel moet worden getrokken en geduwd om activiteiten in beweging te krijgen en bewoners daarin te begeleiden.

Op de achtergrond
Het sociaal makelen ontwikkelt zich in Utrecht steeds professioneler. Inmiddels zijn er tal van positieve ontwikkelingen en resultaten in onze wijken te vinden, die echter niet altijd voor iedereen zichtbaar zijn. Laat staan dat de rol die de sociaal makelaars en sociaal beheerders van Me’kaar daarbij vervullen voor iedereen duidelijk is. Ook omdat het werk zich vaak op de achtergrond afspeelt.

Voor een gedrukt exemplaar kunt u zich richten tot ons secretariaat:
Mail: info@mekaarutrecht.nl of telefonisch: 030 302 06 93

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather