Samenwerking tussen Kracht van Zuilen en Me’kaar

ZuilenRond buurthuis ‘t Vorstelijk Complex is een bewonersinitiatief geboren. De bewoners hebben zich verenigd in de stichting “De kracht van Zuilen”. Op woensdag 30 juli tekende deze actieve bewonersgroep met Me’kaar een samenwerkingsovereenkomst.

Sociaal beheerders Mene Raghoebir en Kees Reijn hebben vanaf de zomer 2013 met de initiatiefnemers, alle vaste gebruikers en vrijwilligers ervoor gezorgd dat zaken zoveel mogelijk konden doorgaan zoals bezoekers gewend waren in tijden van welzijnsorganisatie Portes.

Kracht van Zuilen

foto: ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen twee bestuursleden van de stichting Kracht van Zuilen: Maurits Hesselmans, voorzitter en Paulien Luimes, penningmeester en teammanager van Me’kaar Rob Staal.

In gesprekken met de sociaal beheerders en sociaal makelaars Amar Haddouch en Martijn Companjen vormden zich een groep bewoners rondom het buurthuis van ‘t Vorstelijk Complex die meer verantwoordelijkheid wilde dragen voor het mede beheren van het buurthuisgedeelte en het besturen van het buurthuis.

Kracht
Dat resulteerde in de oprichting van de stichting “De Kracht van Zuilen”, dit voorjaar. Me’kaar is zeer positief over deze buurtbewoners en wat zij met hun stichting willen bereiken. Voor een groot deel lopen de doelstellingen van beide stichtingen wat betreft het medebeheer en participatie van alle bewoners, bedrijven en zelfstandigen rond het complex sterk parallel aan elkaar (zie ook: werkplan Me’kaar en de website van ‘t Vorstelijk complex)

Sociaal makelaars en de sociaal beheerder van Me’kaar blijven de stichting en bewoners ondersteunen in hun streven naar mede- of zelfbeheer in het buurthuisgedeelte van het Vorstelijk complex. Door de samenwerkingsovereenkomst is hier een extra impuls aan gegeven.

Een klein deel van het budget sociaal makelen is voor de rest van 2014 ter beschikking gesteld aan de stichting. Kracht van Zuilen kan daarmee, net als andere (alliantie)partners van Me’kaar, hun eigen expertise inzetten om deze gezamenlijke doelen sneller te bereiken.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather