Rob Steinebach

Rob Steinebach

robsteinebach@mekaarutrecht.nl
06 48 34 63 50
Ik steun bewonerscommissies bij het complexe proces van sloop en/of renovatie van hun woningen, zodat zij in staat zijn een maatregelenpakket en een goed sociaal plan overeen te komen, waarmee de gevolgen van de aanpak worden opgevangen.