Team Me’kaar

Zie hier mailadressen en telefoonnummers van sociaal makelaars en sociaal beheerders.

Wat doet een sociaal makelaar?
Me’kaar is een sociaal makelorganisatie. Als sociaal makelaar bouwen wij aan duurzame relaties in de buurt, samen met u en andere bewoners, professionals en instanties. Als sociaal makelaar verzamelen en delen we kennis, verbinden partijen met elkaar en we bouwen aan sociale netwerken. Meer informatie over wat een sociaal makelaar voor u kan betekenen is te vinden op de pagina’s volwassenen-ouderen en kinderen.

Wat doet een sociaal beheerder?
Sociaal beheerders ondersteunen vrijwilligers die actief zijn rondom het beheer (onder andere koffie schenken, koken, bar, telefoon aannemen) in buurtcentra en speeltuinen. Zij helpen vrijwilligers en bewoners om hiervoor de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Zij zorgen voor een vreedzame en veilige sfeer in buurtcentra en speeltuinen.

Organisatie

In de Utrechtse wijken Noordwest en West is een kapitaal aan bewonersparticipatie. Veel enthousiaste mensen met talenten en vaardigheden die zich graag willen inzetten voor een mooie, leuke en veilige buurt. Sociaal makelaars en sociaal beheerders van Me’kaar horen veel en hebben een groot netwerk. Zij kunnen bewoners, organisaties en ondernemers met elkaar in contact brengen. Ook geven zij ondersteuning om het een en ander op gang te helpen, of zij zorgen er voor dat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Me’kaar is daarmee de ‘participatie dienstverlener’ in de wijk.

Me’kaar is een kleine, flexibele en milieubewuste organisatie met zo laag mogelijke kosten, waardoor zoveel mogelijk gemeenschapsgeld naar bewoners kan doorstromen.

Me’kaar participeert ook in Brede Scholen, werkt samen met Volksgezondheidszorg (voorheen GG&GD) en traint onder meer leerlingen en vrijwilligers in de methode van de Vreedzame Wijk. Hierdoor zijn zij beter in staat om op een vreedzame manier met situaties om te gaan.

Vacatures Me’kaar

  • Studenten kunnen bij Me’kaar stage lopen. Neem daarvoor contact op met sociaal makelaar Sushma Bhatti.
    Via e-mail: sushmabhatti@mekaarutrecht.nl of telefonisch: 06 34 65 88 45.

 


Me’kaar moet werk beëindigen

Herfstvakantie in de speeltuinen

Meidenclub in Buurthuis Rosa

Huiskamergroep kijkt aapjes met Rotary Utrecht Noord

Bijzondere onthulling Straot Praot tegels

Een week meekijken met Latifa en Roos

Lekker actief in de zomervakantie

Een week meekijken met Farida El Arbaji

Goed bezochte Iftar bij Plein 11

Contact

Algemeen telefoonnummer:
030 – 3020693

Postbusnummer:
Me’kaar
Postbus 9002
3506 GA Utrecht