Me’kaar in 2013 – Junior mediatoren ontvangen diploma

Noordwest – De wijk Noordwest is weer een stukje vreedzamer geworden. Dertien junior mediatoren hebben op woensdag 30 oktober hun mediatorendiploma gehaald. Ze kregen hun diploma uitgereikt in het Vorstelijk Complex. Verschillende volwassen wijkbemiddelaars en sociaal makelaars waren getuige.

Mediatoren NoordwestTraining
Met de training die de scholieren hebben gevolgd kunnen ze bij ruzies op school, op straat en in de speeltuinen helpen met bemiddelen. Sociaal makelaars kunnen hen hierbij helpen.
In januari is er een terugkombijeenkomst van de training. In deze bijeenkomst kunnen de junior bemiddelaars die van basisscholen de Pijlstaart, Jules Verne, Rietendak, de Carrousel, de Cirkel komen, hun ervaringen delen. Samen met sociaal makelaars zoeken zij naar mogelijkheden om problemen die ze ervaren op te lossen. Sociaal makelaars die deze scholieren in speeltuinen tegenkomen beloofden gebruik te maken van hun mediatorrol en hen te helpen als het dreigt te mislukken.

Veilig
De training van mediatoren vond plaats in het Vorstelijk Complex. In de training werken sociaal makelaars Janneke Baan, Monique Weintré en Jan Bour volgens een bepaalde methode. Kinderen leren onder welke voorwaarden ze hun mediatiekennis en -vaardigheden kunnen toepassen buiten school. En waarin het veilig en niet-veilig is om de mediatievaardigheden toe te passen. Op straat zijn er bijvoorbeeld minder volwassenen aanwezig die bij het bemiddelen kunnen helpen. Of je komt kinderen tegen die op hun eigen school nog niks hebben geleerd over mediatie.

Op de dag van de diploma-uitreiking hebben de kersverse mediatoren kennis gemaakt met een aantal buurtbemiddelaars. Deze volwassen buurtbemiddelaars vertelden over hun manier van bemiddelen om ervoor te zorgen dat Noordwest een veilige wijk wordt.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather