Jaarrapportage 2015

Schermafbeelding 2015-09-02 om 11.13.53Als sociaal makelorganisatie is Me’kaar voortdurend bezig om verbindingen te leggen met bewoners, organisaties, ondernemers en de gemeente Utrecht. Het doel is om samen het welzijn en de sociale cohesie in de wijken Noordwest en West Utrecht te verbeteren.

Maatschappelijke gelden
Me’kaar ontvangt daarvoor maatschappelijke gelden vanuit de gemeente, sponsoring in geld en middelen van ondernemers en krijgt financieel support van verschillende fondsen.

Graag geven wij u een inkijkje op welke terreinen we actief zijn. Via deze link kunt u ons jaarverslag 2015 lezen.

 

Klik op de afbeelding of hier voor de halfjaarrapportage
voor een printbare PDF klikt u hier.

 

Horizontale verantwoording – jaarverslag 2014
Geplaatst op 1 juli 2015

Jaarverslag uitsnede 2014Me’kaar is als sociaal makelorganisatie in de Utrechtse stadsdelen West en Noordwest inmiddels bijna twee jaar actief. Na een gewenningperiode van bewoners aan het Vernieuwend Welzijn is het verheugend te constateren dat zij ons steeds beter weten te vinden en steeds meer bewoners actief zijn met het zelf organiseren van zinvolle participatie in de samenleving, met mooie eerste resultaten.

Me’kaar werkt hard aan een steeds betere zichtbaarheid en herkenbaarheid: op straat, in de wijken, bij bewonersbijeenkomsten, via digitale kanalen, in speeltuinen en buurthuizen. Ook is er steeds meer aandacht voor het inzichtelijk en begrijpbaar maken van onze werkprocessen. Daarnaast wordt veel energie besteed aan vakmatige training en opleiding, gericht op een hoge werkkwaliteit. Me’kaar is ISO gecertificeerd.

Oplossingen
Met trots mag worden vastgesteld dat de medewerkers van Me’kaar in betrekkelijk korte tijd kans hebben gezien een grote omslag te maken naar een moderne netwerkorganisatie, die in wijken en buurten goed samenwerkt met andere maatschappelijke organisaties. Op creatieve wijze en met veel sociaal ondernemerschap zetten zij het sociaal makelen stevig op de kaart en proberen bewoners te bewegen naar een actieve hoofdrol in de civil society. Dit leidt tot veel eigen initiatief, partijen voelen zich door ons uitgenodigd en zien kansen in de samenwerking met ons. Ook de samenwerking met de gemeente Utrecht krijgt steeds meer de vorm van een ‘sparring partnership’, waarbij gezamenlijk in oplossingen wordt gedacht en niet in problemen.

Prezi ZuilenNetwerken
Via drie Prezi’s: Zuilen, Ondiep-Pijlsweerd en West geven we de netwerken weer die in het afgelopen jaar zijn verstevigd of gegroeid. (Zie onder dit schrijven) Er zijn inmiddels zoveel voorbeelden te geven van geslaagde projecten en activiteiten, dat we de Prezi’s hebben beperkt tot het inzichtelijk maken van deze geslaagde netwerkvormen. Op de In Beeldpagina van onze website: www.mekaarutrecht/portfolio staan berichten die u meer inzicht geven in de initiatieven van Me’kaar.

Namens alle medewerkers van Me’kaar,

Jan Willem Voogd
Directeur-bestuurder

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather