Inspireren en geïnspireerd door werkbezoek van Zweden

foto (11)Jongeren die zelf training geven aan kinderen van muziek tot bokslessen, in Malmö (Zweden) gebeurt het en mét succes!
Via het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners werd Me’kaar benaderd met de vraag drie collega’s uit Malmö (Zweden) te ontvangen. Zij zijn bezig met het schrijven van een boek over het welzijnswerk en waren op zoek naar kennis en ervaring van vergelijkbare organisaties in andere landen.

Uiteraard zag Me’kaar dit als een kans om nieuwe ideeën op te doen. Dus nodigden wij hen uit. Op 4 juni ontvingen we hen met een lunch, bereid door de vrijwilligers. Vervolgens gingen we de wijk in en hebben we hen kennis laten maken met buurtcentrum De Speler, de Brede School in Ondiep en speeltuin ‘t Noordse Park. De Zweden waren niet alleen van deze locaties erg onder de indruk, maar ook van de versiering in de straten vanwege het WK Voetbal.

imageSchool
Al snel bleek dat er aardig wat verschillen zijn tussen hoe we hier in Utrecht werken en hoe het welzijn in Zweden is vormgegeven. Eigenlijk is het welzijnswerk in Malmö pas net op gang gekomen. Sinds anderhalf jaar zijn er twee activiteitencentra geopend, daarvoor waren geen voorzieningen op het gebied van welzijn aanwezig.
In deze centra zijn ook de scholen gevestigd. Kinderen blijven tot hun 16e in hetzelfde gebouw naar school gaan. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen primair en voortgezet onderwijs. Het activiteitencentrum heeft een pot geld gekregen van de gemeente waarmee zij naar eigen inzicht activiteiten mogen organiseren voor de buurt. De kinderen schrijven zich hiervoor in en voor een groot deel nemen oudere scholieren het op zich om een workshop te geven.

imageBewoners worden gestimuleerd om zelf activiteiten te organiseren en kunnen daarvoor een geldbedrag krijgen van het activiteitencentrum. Ook wordt de sleutel van het pand regelmatig aan bewoners gegeven. De jeugd tot 16 jaar is vanuit school betrokken bij het gebouw. Er wordt gestimuleerd dat de oudere kinderen, de jongere kinderen helpen, ondersteunen en begeleiden. Voor hen is het daardoor vanzelfsprekend dat zij ook na afloop van de schoolloopbaan onderdeel blijven uitmaken van de community en betrokken blijven bij de activiteiten van het centrum. Het voelt als iets van henzelf. Tot aan de eindtijd van de reguliere lessen is de school verantwoordelijk voor wat er in het pand gebeurd, daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de community.

imageContact
Zoals wij hier een duidelijk onderscheid hebben tussen de verschillende buurten in een wijk, zo kennen ze dat in Malmö ook. Men loopt er tegenaan dat mensen van de verschillende buurten elkaar niet kennen en niet met elkaar willen samenwerken. De community’s hebben onderling geen contact.

Het was erg goed om met elkaar uit te wisselen hoe we werken. Door toe te lichten hoe wij met het sociaal makelen het welzijn in de wijken proberen te versterken. Door te vertellen waarom we dit doen zoals we dit doen, werden we uitgedaagd om kritisch naar onze eigen werkzaamheden te kijken. Ook kregen we nieuwe ideeën over hoe het anders zou kunnen. Het was een erg goede ervaring, de uitnodiging om naar Zweden te komen staat!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather