Onder de indruk van junior raadsleden

Utrecht – Stedelijke Vreedzame Kinderraad mei 2017

Kinderen van vijf kinderraden kwamen 17 mei naar het stadhuis om een plan voor hun eigen wijk te presenteren. Het thema was kinderrechten. Burgemeester, raadsleden gespreksleider en de kinderen zelf waren erg onder de indruk van elkaars presentaties. Burgemeester Jan van Zanen en een aantal Utrechtse raadsleden stelden kritische vragen over de verschillende ideeën. Door de voorbereiding van de junior raadsleden werd het een inhoudelijk goed debat.

Organisator kinderraad

De stedelijke vreedzame kinderraad werd dit jaar gecoördineerd door een sociaal makelaar van Me’kaar. Zij zorgde ervoor dat op de dag zelf alles op rolletjes liep. In de aanloop naar de Kinderraadsvergadering was zij de contactpersoon voor de griffier van de gemeente en alle sociaal makel organisaties uit Utrecht. Een griffier zorgt ervoor dat de raad en de (raads)commissies hun taak soepel kunnen uitvoeren. Daarnaast is de sociaal makelaar voorzitter van de vergaderingen waar alle partijen bij elkaar komen.

Gedanst

Om zonder spanning de raadszaal in te gaan, werd er van te voren gedanst op een rap over kinderrechten. Een dansdocent van de Dance Factory moedigde iedereen aan. En iedereen wilde natuurlijk een selfy maken met de burgemeester. Ook werd er een groepsfoto gemaakt op de trap.
De junior raadsleden kregen een goody bag mee als afsluiter. Een certificaat, een medaille en gadgets van de Vreedzame Wijk zaten in dit vrolijke tasje. De volgende stedelijke vreedzame kinderraad wordt door sociaal makelorganisatie Welzaam georganiseerd.

Voorbereiding Kinderraad West

In West zijn de kinderraadsleden druk bezig met ideeën en verbeterpunten voor hun wijk. De kinderen zijn twee keer bijeengekomen en hebben samen besproken welke actiepunten ze willen aanpakken. Tijdens de eerste bijeenkomst op 17 januari zijn er flappen gemaakt met alle thema’s. De tweede bijeenkomst was op 7 februari. De raadsleden hebben met elkaar een top drie gemaakt van de kinderrechten die zij het meest belangrijk vinden.

  1. Een kind heeft het recht op eten, drinken, kleding en een dak boven het hoofd
  2. Geen enkel kind mag gedwongen worden om te werken.
  3. Geen enkel kind mag slachtoffer worden van oorlog en geweld.

Het is goed om te horen dat de kinderen zo actief met de thema’s bezig zijn geweest en zoveel creatieve ideeën hebben.

Keuze

Tijdens de volgende vergadering maken kinderen een keuze welke twee scholen er naar de stedelijke kinderraad gaan op 17 mei om hun plan te presenteren. In de presentatie moet duidelijk naar voren komen welke actie zij willen uitvoeren met de school en hoe zij dat willen aanpakken. De presentatie kan op verschillende manieren. Zij kunnen een tekening maken, een Powerpointpresentatie of misschien wel een toneelstukje. De raadsleden zijn vrij om een eigen invulling aan de presentatie te geven. De presentatie mag niet langer duren dan 3 minuten. Sociaal makelaars René Kronenburg en Sushma Bhatti begeleidde de raadsleden bij dit democratisch proces.
In de voorbereiding naar de stedelijke kinderraadsvergadering van 17 mei werden kinderen uitgenodigd door de griffier van de burgemeester voor een rondleiding door het gemeentehuis en het bijwonen van een echte raadsvergadering op 9 maart.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather