Doe mee met Samen Noordwest


Kopie van SamenONDPIJLWat boodschappen voor je buurvrouw meenemen als je toch naar de supermarkt moet, of van de bibliotheek een stapeltje boeken meebrengen? Voor een senior die slecht ter been is kan zo’n kleine moeite een groot verschil maken. Sociaal makelaars zoeken bewoners (jong en oud) die van betekenis willen zijn voor ouderen.

SamenZuilen en SamenOndiep/Pijlsweerd (Samen Noordwest) zijn sociale informele netwerken voor ouderen. Sociaal makelaars brengen ouderen die het moeilijk hebben in beeld en koppelen hen aan actieve ouderen die kunnen helpen. Zo wordt het makkelijker om langer zelfstandig én prettig in de wijk te blijven wonen.

Paraplu
Het sociaal netwerk Samen Noordwest valt onder de paraplu van Samen in de Stad en wordt vertegenwoordigd door Me’kaar. Door de vergrijzing en het stijgen van de levensverwachting zullen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Ouderenzorg organisatie AxionContinu begon in 2013 in Hoograven met het project SamenHoograven. Zo speelde zij in op de veranderingen in de (ouderen)zorg. Het project SamenHoograven heeft als doel ouderen in de wijk in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen door uit te gaan van de kracht van senioren en hen de mogelijkheid te bieden een eigen netwerk te creëren, vast te houden of uit te breiden.

“Ik vind Samen Hoograven een mooie blauwdruk voor verdere uitrol in andere wijken. Als dat gerealiseerd wordt vaart iedereen er – denk ik – wel bij. Niet alleen de bewoners binnen de wijk, maar ook de professionele zorgaanbieders op welk gebied ook. Daarnaast kunnen vrijwilligers uit de wijk investeren in het welzijn van anderen, maar ook in hun eigen welzijn nu en in de toekomst.”

Huisartsen
AxionContinu krijgt de kans van de gemeente om in samenwerking met U-centraal en de sociaal makelorganisaties (Me’kaar, Vooruit, Doenja en Wijk&Co) het project Samen in de Stad uit te zetten in nog acht andere wijken van de stad.
In Utrecht Noordwest helpen huisartsen mee om buurtbewoners van 65 jaar en ouder te benaderen. In de maand oktober versturen zij brieven met uitleg over dit netwerk.

Kopie van SamenZuilenMeedoen
Bent u 65 jaar of ouder en wilt u graag in contact komen met mensen die u een handje kunnen helpen of u vergezellen bij een activiteit?

Of wilt u meedoen om ouderen te ondersteunen of begeleiden?

Dan kunt u contact opnemen met Samen Noordwest:
Tamara Erkelens,
telefoonnummer: 06 39 56 39 44
of bel De Spelerlijn: 030 42 00 300
mailadres:
samenondieppijlsweerd@mekaarutrecht.nl
samenzuilen@mekaarutrecht.nl

Oproep
Op korte termijn zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor een eenmalige huisbezoek bij ouderen in Ondiep, Pijlsweerd en Zuilen in de periode november en december 2015. Weet u nog niet exact wat u wil doen maar wilt u wel van betekenis zijn voor ouderen ook dan kunt u met ons contact opnemen.

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather