De baas op bezoek

– Blog van Ed Lasseur –

De Huiskamer in buurthuis Zuilen is de meest in het oog springende activiteit in de pleisterplaats in buurthuis Zuilen! Elke dinsdag ontmoeten rond de twintig deelnemers elkaar tijdens een warme of koude lunch die zij zelf verzorgen. En alles wat er gebeurt wordt besloten door de deelnemers, zij hebben de regie. Jan Willem Voogd, directeur van Me’kaar, is allang overtuigd van het nut van de pleisterplaatsen. Hij kwam hoogstpersoonlijk polshoogte nemen.

Groepsportret Pleisterplaats ZuilenKeukenhof
Tijdens het bezoek nam Jan Willem ruim de tijd om te spreken met de deelnemers. Hij vroeg hen waarom ze naar de Huiskamer komen en of alles naar wens verliep en of er nog zaken waren die verbeterd konden worden. De meeste deelnemers waren -gelukkig- tevreden. Opvallend was dat twee wijkbewoners los van elkaar hun diepste wens kenbaar maakten: een groepsuitstapje, bijvoorbeeld wandelen tussen de tulpen (Keukenhof). Jan Willem beloofde te kijken of hij daar iets mee kan!

Beeldscherm
De pleisterplaats en alle andere activiteiten in buurthuis Zuilen zijn nog niet heel bekend en daar moet verandering in komen. Al tijdens de laatste netwerkbijeenkomst van Me’kaar werd dat benoemd als speerpunt.
Jan Willem onderkent het belang van zichtbaarheid en stelde ter plekke een beeldscherm ter beschikking! In overleg met Jeroen de Lange (UVO) en Danny de Vrede, ICT-er bij Me’kaar, wordt bekeken hoe we ons activiteitenprogramma zo snel mogelijk in beeld krijgen!

Pleisterplaats
In de pleisterplaats leren eenzame thuisdoeners -mensen die vaak alleen wonen en hun vrije tijd voornamelijk binnen de vier muren van hun huis inzetten- samen met wijkbewoners die in een sterkere situatie verkeren samen te werken aan een groter sociaal netwerk en kunnen ze oefenen met sociale vaardigheden die hen in staat stellen beter mee te doen in de samenleving.

Binnen Me’kaar bestaan drie pleisterplaatsen:

  • Pleisterplaats de Speler (Ondiep), Thorbeckelaan 18c, contactpersoon Liesbeth Meijns
  • Pleisterplaats buurthuis Rosa (Lombok), Malakkastraat 6, contactpersoon Corrie Mulder
  • Pleisterplaats buurthuis Zuilen (Zuilen), St. Ludgerusstraat 251, contactpersoon Ed Lasseur

Natuurlijk werd het bezoek afgesloten met een groepsfoto en die gaan we natuurlijk bijbestellen, zodat iedereen een aandenken heeft aan het bezoek!

Ed Lasseur
Sociaal makelaar

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather