Me’kaar moet werk beëindigen

De gemeente Utrecht heeft de nieuwe subsidieperiode voor het sociaal makelaarschap gegund aan een nieuwe partij. De consequentie van dit besluit is dat de vijf huidige sociaal makelorganisaties – Me’kaar, Doenja Dienstverlening, Vooruit, Welzaam en Wijk&co- hun werk in de wijken per 31 december zullen stoppen en worden opgeheven. De vijf organisaties zijn teleurgesteld dat zij geen continuïteit kunnen bieden aan de bewoners met wie ze al jaren werken.

Het sociaal makelaarschap zal vanaf 1 januari 2019 ingevuld worden door Dock. Wat dit precies betekent voor de huidige medewerkers en hun werk is nog niet bekend. We wensen Dock veel succes bij de opdracht en dat deze mag bijdragen aan een inclusieve stad zoals wij daar de afgelopen zes jaar aan hebben bijgedragen.

De vijf huidige sociaal makelorganisaties streven naar een zo goed mogelijke overdracht, zodat bewoners zo min mogelijk geraakt worden door deze beslissing van de gemeente. De komende maanden zullen de organisaties zich bezighouden met het afronden van hun werkzaamheden en het voorbereiden van de overdracht en de ontbinding van de organisaties.

´De afgelopen jaren hebben we veel opgebouwd in de wijken. De sociaal makelaars kennen de wijken en de bewoners. We vinden het ontzettend jammer dat we dat niet vanuit de huidige organisaties verder kunnen,´ aldus Hugo Greeven, directeur – bestuurder van Me’kaar.

Me´kaar is tot het eind van het jaar actief in de wijken West en Noordwest. Wijk&co verzorgt het sociaal makelen in Overvecht en Noordoost. Doenja werkt nog even in Zuidwest, de binnenstad en Leidsche Rijn. Vooruit is nu nog de sociaal makelorganisatie van Oost en Zuid. Welzaam is actief in Vleuten-De Meern.

Huiskamergroep kijkt aapjes met Rotary Utrecht Noord

Verbinding, verbroedering én vermaak!
De deelnemers aan de Huiskamer in Buurthuis Zuilen mogen zich gelukkig prijzen met hun ‘lijntje’ naar de Rotary Utrecht Noord. Voor de derde keer gingen leden van de Rotary en de deelnemers gezamenlijk op stap. Ditmaal was Dierenpark Amersfoort het toneel van een bijzondere ontmoeting tussen twee werelden. Liefst acht chauffeurs stelden hun tijd en auto beschikbaar om de 24 deelnemers van het buurthuis naar Amersfoort de vervoeren.

Lunch
Binnen het uur zaten we met 32 mensen aan het buffet in restaurant De Buitenplaats. Logisch, want we zijn natuurlijk ook een lunchgroep. Ondertussen werd er veel gepraat tussen de rotarians en de deelnemers. Iedere ontmoeting is anders, maar het resultaat blijft: twee groepen mensen die oprecht belangstelling hebben in elkaars wereld. De oudgedienden aan weerszijden begroetten elkaar als oude vrienden en nieuwe relaties werden gelegd.
Een gezellige en positieve start van de dag met daarna voldoende ruimte om de dierentuin te verkennen en te herontdekken.
Ik prijs me gelukkig dat ik telkens weer mee mag als sociaal makelaar, betrokken bij de Huiskamergroep. Mijn inzet is er vooral op gericht dat de bijeenkomsten veilig en vreedzaam verlopen en dat ieders belang, ook dat van de zwakste schakel, wordt gezien. Het is fantastisch om de deelnemers te zien genieten van alle aandacht die misschien in de dagelijkse sleur veel minder vanzelfsprekend is. Daarnaast ook zeker van de verwondering en bewondering van Rotarians voor de deelnemers. Ik hoop dan ook van harte dat de speciale band tussen de Rotary Utrecht Noord en de deelnemers aan de Huiskamer een blijvende is die mettertijd alleen maar hechter wordt.

Dank aan iedereen die deelnam aan het uitstapje en dan met name aan Majne die alles -als gewoonlijk- weer tot in de puntjes heeft georganiseerd!  Dank ook aan José, Linda, Frans jr., Frans, Rob, Henk, Philip en Cas voor het veilig vervoeren en jullie warme belangstelling.

Ed Lasseur

Bijzondere onthulling Straot Praot tegels

Straot Praot tegels onthult door actieve buurtbewoner en nieuwe wethouder
Een volgende mijlpaal in het project Staot Praot zag vrijdag 22 juni het licht. In aanwezigheid van vele toeschouwers en het Zuilense koor de Hollandse Noot, onthulde de kersverse wijkwethouder Klaas Verschuure de eerste stoeptegel van Straot Praot in het plein voor buurthuis Zuilen aan de St. Ludgerusstraat. Verschillende tegels zijn verspreid over heel Zuilen ingegraven, ze vormen een oproep aan wijkbewoners om eens even de tijd te nemen voor een kort gesprekje met elkaar.

In de goede traditie van Claudia was haar wijkfeest tot in de puntjes verzorgd. Daarin werd ze bijgestaan door vele vrijwilligers en ondernemers op Zuilen! In haar dankwoord roemde Claudia ook de samenwerking met de gemeente (Fred Nuwenhuis) en de mensen van het Wijkbureau Noordwest.
Het initiatief van Claudia leverde niet alleen profijt op voor de wijk Zuilen. Ook Claudia zelf groeide en kwam in contact met anderen mensen. Zo werd ze uitgenodigd om een gastcollege te geven op de Hogeschool van Utrecht en doceerde zij de studenten op het maken van contact met onbekende wijkbewoners.

Bezige bij en ‘alles aanpakker’ Claudia van Straot Praot
Is er iets dat (nog) niet kan maar wel moet? Claudia doet het! Straot Praot is een briljant voorbeeld van een bescheiden bewonersinitiatief op Zuilen. Het project is prachtig in zijn eenvoud. Iedereen die bijvoorbeeld wacht bij de bushalte, kan die wachttijd veraangenamen door een gezellig gesprekje met een mede wijkbewoner aan te gaan. Wat heb je daar voor nodig? Gewoon een tafel en twee stoelen, daarbij nog een lekker bakkie koffie of thee en geluk wordt gemaakt!

Stiekem droom ik al van een glow-in-the-dark lijn die al die stoeptegels ‘s avonds en ‘s nachts met elkaar verbindt… Maar dat is geheel aan Claudia natuurlijk.

Ed Lasseur

Claudia Brugman, een buurtbewoonster met passie voor haar wijk, Zuilen. Claudia heeft veel ideeën en ze doet er ook wat mee! Soms zijn haar hersenspinsels gedetailleerd, vaak blinken ze uit in hun eenvoud. Zo ook Straot Praot, een project om bewoners weer met elkaar en hun directe omgeving in contact te brengen. Zo simpel, zo effectief! Na hard aan de weg te hebben getimmerd is Straot Praot nu een bekend fenomeen in de wijk. Sociaal makelaar Ed Lasseur ondersteunde Claudia bij het opzetten en verder brengen van het steeds groter wordende Straot Praot.

Heb je zelf inspiratie opgedaan door Claudia’s initiatief. Neem eens contact op met een sociaal makelaar!

Een week meekijken met Latifa en Roos

Benieuwd naar wat een sociaal makelaar of sociaal beheerder nu eigenlijk doet? In dit bericht vindt u een “plog” van medewerkers van Me’kaar; een fotoblog. Deze bestaat uit een stukje tekst en een reeks foto’s die gemaakt zijn tijdens het werk.


Wij zijn Latifa Bali en Roos Rugenbrink. Wij werken in de wijk Noordwest in de Bloemenbuurt. Onze werklocatie is veelal Speeltuin De Speelboom, maar wij zijn ook veel te vinden in de wijk.

Samen met buurtbewoners, vrijwilligers en diverse organisaties bouwen wij aan een buurt waar iedereen zich fijn voelt en mee kan doen. Wij halen de vraag op en ondersteunen waar nodig. Als buurtbewoners initiatieven willen ondernemen voor hun wijk dan ondersteunen wij hierbij.
Ook besteden wij veel aandacht aan het pedagogisch leefklimaat en omgangsvormen in de wijk. Als het nodig of gewenst is verwijzen we door naar de juiste organisaties.

Samen met collega’s Boudewijn en Sushma coördineert Roos het maatjesproject. Me’kaars Maatje is er om te voorkomen dat ‘gewone opvoedingsvragen’ in problemen veranderen. Het maatje fungeert als rolmodel voor de tiener en laat zien hoe het ook kan. Deze foto is gemaakt in Buurthuis De Speler na een intervisiebijeenkomst met de maatjes. Zij zijn gematcht aan tieners uit de wijk en delen ervaringen. Ook krijgen zij trainingen en individuele coachingsgesprekken van ons, die zowel gericht zijn op het leerproces van het maatje als op het traject met de tiener.

Het was vandaag erg koud!!! De verwarming in de speeltuin doet het niet meer. Gelukkig hebben we Johan! Johan is de gezellige facilitair medewerker van deze wijk en werkzaam vanuit de gemeente. Als er iets niet goed werkt of kapot is in/om het gebouw dan kunnen wij Johan altijd bellen! Gelukkig is de verwarming gerepareerd, nu lopen wij er weer warmpjes bij 🙂

Als sociaal makelaar zorgen we dat alles in en om de speeltuin goed functioneert en voor controle en reparaties roepen we de hulp in van de facilitair medewerkers van de gemeente Utrecht.

Hier vullen we de Initiatievenlijst in. Dit is een onderdeel van ons werk om onze werkzaamheden te verantwoorden aan de gemeente.

Deze jongens vallen in de leeftijds categorie 10-14 jaar. Ze voelen zich soms te oud voor de speeltuin, maar door ze als jeugdvrijwilliger verantwoordelijkheden te geven, voelen zij zich betrokken en komen regelmatig terug.
Wij vinden het belangrijk om kinderen aandacht te geven en tijd voor hen te nemen, zodat we  een vertrouwensband opbouwen. Als kinderen weten dat we er echt voor hen zijn en dat ze altijd bij ons terecht kunnen, voelen zij zich meer thuis in de wijk. We willen dat ook tieners een plek hebben waar ze zich verder kunnen ontwikkelen en niet tussen wal en schip raken.

Deze kinderen lezen boeken van het Zwerfboekenstation. Speeltuin De Speelboom heeft vanaf vorig jaar zo’n station. Door de zwerfboeken brengen we op een laagdrempelige manier het lezen bij ouders, kinderen en andere bezoekers onder de aandacht. De kinderen mogen deze boeken ook mee naar huis nemen tot dat het boek uit is. Soms nemen kinderen ook eigen boeken mee of geven deze door aan andere kinderen.

 

 

Een week meekijken met Farida El Arbaji

Benieuwd naar wat een sociaal makelaar of sociaal beheerder nu eigenlijk doet? In dit bericht vindt u een “plog” van een medewerker van Me’kaar; een fotoblog. Deze bestaat uit een stukje tekst en een reeks foto’s die gemaakt zijn tijdens het werk.


Mijn naam is Farida El Arbaji. Ik werk als sociaal makelaar in Utrecht West. Ik werk vanuit meerdere locaties zoals Buurthuis Rosa, het pandje aan het Herderplein (zie foto) en Buurthuis De Uithoek.

Ik maak contact met mensen in de wijk en geef steun waar dat nodig is. Veel mensen weten niet dat ze zelf het initiatief kunnen nemen voor een plan in hun buurt of hebben een extra zetje in de rug nodig waardoor ze zelf aan de slag kunnen.

Via een collega ben ik in contact gekomen met Oumnia Works. Oumnia Works is een educatief empowermentprogramma dat door en voor moeders is ontwikkeld. Ze geven trainingen aan moeders met schoolgaande kinderen. Het doel van de trainingen is dat zij hun kinderen extra bagage mee kunnen geven om zich staand te houden in deze maatschappij.
Als sociaal makelaar heb ik sleutelfiguren uit de buurt benaderd voor deze trainingen. Zij wisten moeders te benaderen die deze training graag wilden volgen. Op de foto wordt een van de deelnemers gefeliciteerd met haar behaalde certificaat.

Er kwam een vrijwilligster bij mij met een idee om een initiatief te starten. Zij wilde samen met mantelzorgers 1 x per maand koken en vroeg aan mij hoe ze dit kon opzetten. Door haar vragen te stellen zoals wat wil je precies, hoe moet het er uitzien, wat heb je nodig, dacht ik met haar mee. Aangezien haar Nederlands niet zo goed is heb ik haar geholpen met de aanvraag voor het Initiatievenfonds. Samen hebben we een begroting gemaakt en bijgevoegd. Ze vertelde net heel blij dat het fonds is toegekend. Echt leuk om te horen!

De huiskameractiviteit voor senioren is een initiatief van een buurtbewoonster Laura Nolte. Laura vindt het belangrijk dat bewoners vanuit alle culturele achtergronden elkaar leren kennen, zodat ze met elkaar de buurt leefbaarder kunnen maken. Na een aantal gesprekken tussen de bewoners, mijn collega’s en ik, is dit prachtig initiatief tot stand gekomen. Wekelijks ontmoeten senioren elkaar. Ze kletsen bij en drinken samen koffie of spelen een spelletje.
Als sociaal makelaar fungeer ik als vraagbaak voor vrijwilligers en begeleid hen bij het opzetten van activiteiten. Zo maken we bijvoorbeeld samen een stappenplan of kunnen ze bij mij terecht als er klachten zijn over de activiteitenruimte. En we zorgen dat het project in de wijk bekendheid krijgt bij bewoners en organisaties, zodat ook andere buurtbewoners deze huiskamer weten te vinden.

Voor vrouwen die niet kunnen fietsen, bieden wij fietslessen. Op een veilig terrein vlakbij buurthuis Rosa leren de vrouwen fietsen. Vrijwilligers geven deze lessen en ik zorg voor de werving en inschrijvingen. Daarnaast ben ik ook het aanspreekpunt voor deelnemers en vrijwilligers.Er zijn veel vrijwilligers die activiteiten organiseren in Buurthuis Rosa waar vooral vrouwen bij elkaar komen, zoals naailessen, theemiddagen of specifieke themabijeenkomsten. Als sociaal makelaar geef ik ondersteuning aan deze vrijwilligers. Soms betekent dat, dat ik deelnemers verleid tot een gesprek met elkaar. Door iets uit te praten kunnen meningsverschillen leiden tot een betere verstandhouding. Als de lucht geklaard is ga ik wel wat vaker langs om te vragen hoe het gaat.

 

Vrijwilligers gezocht voor Speel Mee Bus

OPROEP vrijwilligers Herderplein

Op verschillende plekken in Utrecht zijn plekken in de openbare ruimte waar je kunt spelen. Op het Herderplein wil de sociaal makelorganisatie Me’kaar kinderen een keer per week extra uitdagen om buiten te spelen. Daarvoor is er een Speel Mee Bus beschikbaar. Uit de bus komen skelters, springtouwen, stelten en veel meer materiaal waar kinderen een leuke middag door kunnen beleven.
Ben jij een van die enthousiaste vrijwilligers die we zoeken om sport- en spelactiviteiten te organiseren samen met kinderen en volwassen buurtbewoners?

Vrijwilligers die we zoeken:

  • vinden het belangrijk dat kinderen op een vreedzame manier buitenspelen
  • helpen actief mee om de sfeer op het Herderplein vrolijk en gezellig te maken
  • vinden het leuk om samen met kinderen en ouders uit de buurt sport- en spelactiviteiten te organiseren
  • beschikken over een rijbewijs
  • hebben op woensdagmiddagen tijd om zich voor een langere periode in te zetten.

Herken jij je in bovenstaande punten, neem dan contact op voor een verkennend gesprek met sociaal makelaar Ouissam el Bouzaggaoui Je komt eventueel in aanmerking voor een onkostenvergoeding.

Voor meer informatie mail of bel:
ouissambouzaggoaoui@mekaarutrecht.nl
06 11 26 83 77

Speel Mee Bus, zie ook: Meedoen op straat Speel Mee Bus

 

In memoriam Greet Baars

Op 19 april overleed Greet Baars, oprichtster van Buurthuis Rosa

Bezoekers, vrijwilligers en medewerkers van Buurthuis Rosa gaan Greet Baars missen. Als vrijwilligster zette zij buurthuis Rosa op en kwam later in dienst bij de toenmalige welzijnsorganisatie. Na haar pensionering bleef ze als actief vrijwilligster betrokken bij háár buurthuis.

Contact
Greet was een kei in het organiseren. In de Johannes Camphuysstraat startte zij samen met Helde van Vlaanderen een buurthuis voor vrouwen. Er werden activiteiten georganiseerd. Kinderen speelden onder de tafel tijdens de vrouwenactiviteiten. Ook echtgenoten van de eerste gastarbeiders in Utrecht in de jaren zeventig kwamen naar buurthuis Rosa. Voor deze groep zette zij de fiets-, naai- en taallessen op. Greet wist iedereen met elkaar in contact te brengen.
Activiteiten en cursussen die in Rosa werden gegeven werden erg goed bezocht en de thema- en feestavonden waren befaamd. Het gebouw aan de Johannes Camphuysstraat werd al gauw te klein dus verhuisde het buurthuis naar de Kanaalstraat.
Ook die locatie kon het snel groeiende aantal bezoekers niet aan en de brandweerkazerne op de Groene Weg werd in 1982 omgebouwd tot een buurthuis. In 2001 verhuisde Rosa naar het huidige adres op de Malakkastraat.

Lintje
Zij verraste iedereen als ze uit het niets in Tina Turner of Sugar Lee Hooper veranderde. Greet was voor een feestje altijd te porren en stal vaker de show bij playbackshows. Ook was ze een soort moeder Theresa. Ze zorgde voor alleenstaande vrouwen met kinderen die hulp en onderdak zochten. Kocht kleding voor mensen die het nodig hadden. Bij uitstapjes van het personeel maakte Greet voor iedereen een picknickpakket klaar. En tien jaar lang zorgde zij op 5 mei voor een grootschalige happening in Buurthuis Rosa. Ook wist Greet goed om te gaan met moeilijk opvoedbare jongeren en jong volwassenen. Zij was in voor een dolletje en kreeg van hen de koosnaam Blondie. Ze liet niet met zich sollen en gaf jongeren op tijd grenzen aan. Voor al haar goede werk ontving zij een lintje.

We zullen zorg blijven dragen voor haar Buurthuis Rosa

Vrolijke opening huiskamer Halve Maan Noord

Succesvolle lancering huiskameractiviteiten
De huiskamer in Pandje 1 op het Herderplein is op 13 april officieel geopend met het doorknippen van een lint. Initiatiefneemster Laura Nolte kwam een jaar geleden op het idee om ochtenden te organiseren waar senioren een eigen plek hebben. Laura Nolte vindt het belangrijk dat senioren uit verschillende culturen, elkaar kunnen ontmoeten en hoopt dat dit een bijdrage levert aan een leefbare wijk.
Samen met medebedenkster Simran Kaur en sociaal makelaars Farida el Arbaij en Mustafa Alay heeft zij de afgelopen periode de handen uit de mouwen gestoken om van de opening een vreugdevol feest te maken.

Het Herderplein bruist
Na een openingspraatje van Laura knipte wijkadviseur Herman Spijker in het huiskamergedeelte van Pandje 1 een lint door. Een goedgevulde avond met onder andere met muziek van Olivia Duthler, toepasselijke gedichten van José van Zutphen en lekker eten zorgde ervoor dat 30 tot 40 geïnteresseerde wijkbewoners een kijkje kwamen nemen. Het kennismakingsspel dat werd gespeeld, zorgde ervoor dat mensen met elkaar in gesprek raakten.

Laura Nolte en Herman Spijker knippen het lintje door

Komt u ook?
Sluit u zich ook aan bij de huiskamer? Kom dan langs op woensdagochtend tussen 10.30 – 12.30 bij Pandje 1 op Herderplein 21. Iedere woensdagochtend staat de koffie voor u klaar, is er de mogelijkheid om thema’s te bespreken (van hoe organiseer je een mooie vakantie tot meer serieuze zaken) én er is ruimte om een leuk gezelschapsspel te spelen. In het komende jaar zullen er deskundigen langskomen die iets vertellen over veiligheid, eenzaamheid, sociale media en andere actuele thema’s.

Olivia Duthler met de gitaar

Meedenken
De 71 jarige Laura zou graag wat hulp willen bij het programma van dit jaar. Lijkt het u leuk om hier iets in te betekenen? Neem dan contact op met haar of met sociaal makelaar Mustafa.

U bent van harte welkom op woensdagochtend.

Informatie
Laura Nolte: 06 24 88 32 24
of Mustafa Alay  06 46 24 54 35
mustafaalay@mekaarutrecht.nl

Dit initiatief is mede tot stand gekomen door financiële inzet uit het Initiatievenfonds vanuit de gemeente.

 

 

 

 

 

 

Thema middag: Veilig spelen op het Theo Thijssenplein

In samenwerking met verschillende partijen, organiseert Me’kaar op woensdag 2 mei een sportieve themadag op het Theo Thijssenplein.

We hebben veilig spelen hoog in het vaandel staan en op sommige plekken moeten we de zeilen daar een beetje voor bijzetten. Zo iets doen we samen en om die reden nodigen we u van harte uit om op 2 mei samen met ons het gesprek aan te gaan over wat veilig spelen precies betekent én wat u daarin zou kunnen betekenen.

Wilt u graag het gesprek aangaan met de Gemeente, de wijkagent, de jongerenwerker, de woningbouwverenigingen, het buurtteam of de sociaal makelaars van Me’kaar? Schuif aan voor een kopje koffie en een lekkere koek!

Voor de kinderen is er ook een boel te doen! Wat denk je van breakdancen, een panna toernooi, lekkere limo en een leuke quiz over waarom pesten en vechten zo stom is!

Kom ook!

Woensdag 2 mei
13.00 – 16.00
Theo Thijssenplein (vlakbij sportpark Elinkwijk)

Culturele zondag in Ondiep, Zuilen en Overvecht

Culturele Zondagen gaan Noordwaarts! Sociaal makelaars zijn betrokken bij een aantal onderdelen van deze dag. Luister bijvoorbeeld naar de verhalen van Ondiepers over hun wijk bij het Lopend (V)uurtje en geniet direct van een zonnig weekend, of maak een prachtige stoepkrijttekening met muziek van de Speel Mee Bus op de achtergrond of kom wat meer te weten of verschillende geloofshuizen “op” Zuilen tijdens de “geloof je het zelf”-route en laat je verrassen door een sneak preview in het Zimihc-theater.
Voor een volledig programma, zie: www.culturelezondagen.nl

Ondiep

Kick-off ‘Lopend (V)uurtje’, verhalen tijdens een wandeling
Al wandelend ontdek je de bijzondere geschiedenis van Ondiep. Laat je verrassen door het boeiende verhaal over het ontstaan van de wijk en zijn bewoners. Tijdens de wandeling (3-4 km) ontmoet je verschillende bewoners. Zij vertellen uit eigen ervaring hoe het was om op te groeien in Ondiep en over de veranderingen die hebben plaatsgevonden. Zo geven zij kleur aan de geschiedenis van Ondiep en de bijzondere plekken die de wijk rijk is. Na afloop kijk je met andere ogen naar Ondiep en zie je wat voor een bijzonder stukje Utrecht dit is.

Op Culturele Zondag van 22 april 2018 zijn er wandelingen onder leiding van gidsen. Daarna kunt u zelf de route lopen met het route boekje en al wandelend de verhalen lezen en beluisteren via website www.lopendvuurtje030.nl. Lopend Vuurtje is een knooppunten wandelroute in de groei, samen met bewoners uit Ondiep opgezet. We nodigen bewoners van Ondiep, Pijlsweerd en Zuilen uit om samen met ons de route uit te breiden en te gebruiken. Contact: De Noordwester, redactie@denoordwester.com

Om 13:00 uur geeft wethouder van cultuur Kees Diepeveen samen met architectuurhistoricus Bettina van Santen het startschot voor de wandeling.

Verzamelen 15 minuten voor aanvang bij de ingang van wijkbureau Noordwest, Amsterdamsestraatweg 283. Max 15 deelnemers per wandeling. Bij grote belangstelling vertrekt er om 14:00 uur een extra groep.

 

Speel Mee Bus op Plantage
Kom voetballen, sjoelen, dammen, stoepkrijten, touwspringen! De sociaal makelaars van Me’kaar geven een positieve impuls aan het samen vreedzaam spelen. Kinderen én ouders zijn hier welkom.
– van 14:00 tot 15:50 uur

 

Zuilen

Kinderen Brede school exposeren
Een expositie van creatieve werken, gemaakt door kinderen van diverse scholen in Zuilen. Kinderen die afgelopen periode hebben deelgenomen aan een naschoolse activiteit van de Brede School Zuilen Oost stellen hun werk ten toon. Daarnaast zijn er verschillende werken te bewonderen die onder schooltijd door kinderen worden gemaakt.

Geloof je het zelf?
Wat gebeurt er eigenlijk tijdens het gebed in de Opstandingskerk? Ooit in een boeddhistische tempel geweest? En wat zijn de rituelen in de Best Life Church? Krijg alle antwoorden tijdens de Geloof je het zelf?-route. En dat allemaal in Zuilen, vlakbij huis.

Reserveren is noodzakelijk via info@culturelezondagen.nl. De route start vanaf het CZ-infopunt en er kunnen max. 15 personen mee per ronde. De route is alleen per fiets of met scootmobiel af te leggen.

Sneak preview Dans 030
Verwacht dansoptredens van verschillende groepen van Dans 030, een combinatie van streetdance en Hiphop. De jonge dansers (6 tot 10 jaar) trainen elke vrijdag in De Speler. Tijdens Noordwaarts zie je alvast een sneak preview van de show die ze op 1 juli geven in ZIMIHC Theater Zuilen.