Me’kaar in 2013 – Budgetmonitoring in West

Archief – Me’kaar in 2013

Wil jij ook meer invloed op de budgetten in West? Doe mee aan de training Budgetmonitoring!

slide1Samen met het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie introduceert Me’kaar het instrument Budgetmonitoring in de wijk West. Dit instrument versterkt de rechten van burgers op informatie en participatie, waardoor (groepen van) burgers en andere organisaties zicht krijgen op begrotingsprocessen en de besteding van middelen door de overheid. In de Indische buurt in Amsterdam zijn zeer goede ervaringen opgedaan met dit instrument.

In West zijn vele kleine en grotere groepen van bewoners actief voor hun wijk. Iedereen doet dit vanuit zijn eigen passie en visie. Elk van deze groepen vraagt zich regelmatig af hoe de gemeente haar budgetten eigenlijk verdeelt, hoe uitvoerende organisaties hun inzet bepalen of waar woningcoorperaties hun investeringsbeslissingen op baseren. De meeste van jullie zullen ook de ervaring hebben dat deze vragen niet zo eenvoudig te beantwoorden zijn. De financiële processen zijn vaak moeilijk te doorgronden en daardoor ook lastig te beïnvloeden.

In november start een trainingstraject Budgetmonitoring. Er is plaats voor 20 vertegenwoordigers van de gemeenschap in West. Het traject bestaat uit van 10 bijeenkomsten van 3 uur die worden verzorgd door het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie. Het is een interactieve training waarin het accent ligt op uitwisseling van informatie en ervaringen, zelf oefenen in budgettering (waaronder wijkbudgetten), vergelijken van begroting en verantwoording, politieke beïnvloeding. Doel van de training is om actieve wijkbewoners en –ondernemers voldoende kennis mee te geven zodat zij budgetmonitoring vanuit het perspectief van burgerparticipatie in de wijk, kunnen voortzetten.

Iets voor jou? Geef je op door voor 19 oktober een mail te sturen aan clazienpols@mekaarutrecht.nl Zet daarin ook wat je voorkeur is voor een trainingsmoment: s’avonds of op een zaterdag overdag, dan houden we met de planning rekening met de voorkeuren van de groep.

Klik hier voor een folder met meer informatie over Budgetmonitoring. 
Website budgetmonitoring: www.budgetmonitoring.nl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather