Me’kaar moet werk beëindigen

De gemeente Utrecht heeft de nieuwe subsidieperiode voor het sociaal makelaarschap gegund aan een nieuwe partij. De consequentie van dit besluit is dat de vijf huidige sociaal makelorganisaties – Me’kaar, Doenja Dienstverlening, Vooruit, Welzaam en Wijk&co- hun werk in de wijken per 31 december zullen stoppen en worden opgeheven. De vijf organisaties zijn teleurgesteld dat zij geen continuïteit kunnen bieden aan de bewoners met wie ze al jaren werken.

Het sociaal makelaarschap zal vanaf 1 januari 2019 ingevuld worden door Dock. Wat dit precies betekent voor de huidige medewerkers en hun werk is nog niet bekend. We wensen Dock veel succes bij de opdracht en dat deze mag bijdragen aan een inclusieve stad zoals wij daar de afgelopen zes jaar aan hebben bijgedragen.

De vijf huidige sociaal makelorganisaties streven naar een zo goed mogelijke overdracht, zodat bewoners zo min mogelijk geraakt worden door deze beslissing van de gemeente. De komende maanden zullen de organisaties zich bezighouden met het afronden van hun werkzaamheden en het voorbereiden van de overdracht en de ontbinding van de organisaties.

´De afgelopen jaren hebben we veel opgebouwd in de wijken. De sociaal makelaars kennen de wijken en de bewoners. We vinden het ontzettend jammer dat we dat niet vanuit de huidige organisaties verder kunnen,´ aldus Hugo Greeven, directeur – bestuurder van Me’kaar.

Me´kaar is tot het eind van het jaar actief in de wijken West en Noordwest. Wijk&co verzorgt het sociaal makelen in Overvecht en Noordoost. Doenja werkt nog even in Zuidwest, de binnenstad en Leidsche Rijn. Vooruit is nu nog de sociaal makelorganisatie van Oost en Zuid. Welzaam is actief in Vleuten-De Meern.

Meidenclub in Buurthuis Rosa

‘Kan ik er bij of is er anders nog een meidenclubmiddag?’ kregen Yvonne en Nina te horen van meiden uit Lombok. Nina en Yvonne zijn twee enthousiaste vrijwilligsters die deze meidenclub voor 10 tot 15-jarigen mogelijk maken in Buurthuis Rosa. Belangrijk, omdat er in de wijk Lombok voor deze leeftijdscategorie niet heel veel te doen is.

Via dit beeldverslag krijg je een kijkje in de keuken van Meidenclub Lombok.


“Buurthuis Rosa is super fijn! Natuurlijk willen we liever echt een eigen ruimte die je ook kunt aankleden naar je eigen smaak. Maar deze ruimte is afgesloten van de rest van het buurthuis, dus niemand heeft last van de drukte die een groep meisjes met zich kan meebrengen. Als we kliederen of koken dan is het heel prettig dat er een keuken bij zit. En met mooi weer maken we gebruik van de tuin, die aan deze ruimte grenst!”

”We zochten op zaalhuur Utrecht en kwamen al snel bij Me’kaar uit. Het ging ontzettend snel allemaal.” René Kronenburg, sociaal beheerder van Buurthuis Rosa nodigde hen uit voor een rondleiding.
“Eigenlijk is hij onze ANWB-man! Een redder in nood. René heeft ons wegwijs gemaakt in het reserveersysteem van de gemeente. Dat je een accommodatie twee weken van tevoren moet boeken en als dat niet haalbaar is dat je dan een mail moet sturen of moet bellen. En ook dat je ruim op tijd moet afzeggen.”

“Op deze foto zijn de meiden hun gezicht aan het stomen boven een bak heet water. Het was stap 1 in een gezichtsreigingsproces bij de beauty middag op de kickoff van dit jaar. De meiden genieten erg van deze middagen. We gebruiken de Superwomanmethode. Dat is een map met leuke activiteiten die we online kunnen raadplegen. We beschilderen bijvoorbeeld pyjama’s, maken kaarsen of leren spelenderwijs met emoties omgaan door bijvoorbeeld te praten over hoe families in elkaar zitten en welke rol zij en de rest van alle familieleden daarin hebben.”

“Op de foto staat Salima met haar prachtige gouden gezichtsmasker. In haar handen houdt ze een potje zelfgemaakte libscrub vast. De meiden leren wat zelfvertrouwen is en hoe je eraan kan werken.”

“Hier zijn ze bezig met het versieren van cake waarop een van de meisje trakteerde. De sfeer tussen de 11 meiden per keer is hartstikke gezellig. We zijn begonnen met een tweede middag in de week. Belangrijk vinden we dat de groep meiden op zo’n middag niet te groot wordt.”

Voor de club betalen de meiden een kleine bijdrage. Dit bedrag zetten Nina en Yvonne opzij om met de groep iets extra’s te kunnen doen. Sociaal beheerder René Kronenburg wees hen op het Initiatievenfonds. “Hij vroeg of wij subsidie hebben. Het zou niet bij me opgekomen zijn om subsidie aan te vragen. René vertelde ons van het fonds en we mochten over ons initiatief komen vertellen bij Ingrid Wolff van het Wijkbureau. Nu kunnen we ook echt wat materiaal kopen voor activiteiten!”

Fotografie: Nina en Yvonne

Meer informatie over Meidenclub Lombok:
meidenclublombok@hotmail.com
Meer informatie over Buurthuis Rosa:
René Kronenburg
renekronenburg@mekaarutrecht.nl
06 81 03 28 52

Een week meekijken met Latifa en Roos

Benieuwd naar wat een sociaal makelaar of sociaal beheerder nu eigenlijk doet? In dit bericht vindt u een “plog” van medewerkers van Me’kaar; een fotoblog. Deze bestaat uit een stukje tekst en een reeks foto’s die gemaakt zijn tijdens het werk.


Wij zijn Latifa Bali en Roos Rugenbrink. Wij werken in de wijk Noordwest in de Bloemenbuurt. Onze werklocatie is veelal Speeltuin De Speelboom, maar wij zijn ook veel te vinden in de wijk.

Samen met buurtbewoners, vrijwilligers en diverse organisaties bouwen wij aan een buurt waar iedereen zich fijn voelt en mee kan doen. Wij halen de vraag op en ondersteunen waar nodig. Als buurtbewoners initiatieven willen ondernemen voor hun wijk dan ondersteunen wij hierbij.
Ook besteden wij veel aandacht aan het pedagogisch leefklimaat en omgangsvormen in de wijk. Als het nodig of gewenst is verwijzen we door naar de juiste organisaties.

Samen met collega’s Boudewijn en Sushma coördineert Roos het maatjesproject. Me’kaars Maatje is er om te voorkomen dat ‘gewone opvoedingsvragen’ in problemen veranderen. Het maatje fungeert als rolmodel voor de tiener en laat zien hoe het ook kan. Deze foto is gemaakt in Buurthuis De Speler na een intervisiebijeenkomst met de maatjes. Zij zijn gematcht aan tieners uit de wijk en delen ervaringen. Ook krijgen zij trainingen en individuele coachingsgesprekken van ons, die zowel gericht zijn op het leerproces van het maatje als op het traject met de tiener.

Het was vandaag erg koud!!! De verwarming in de speeltuin doet het niet meer. Gelukkig hebben we Johan! Johan is de gezellige facilitair medewerker van deze wijk en werkzaam vanuit de gemeente. Als er iets niet goed werkt of kapot is in/om het gebouw dan kunnen wij Johan altijd bellen! Gelukkig is de verwarming gerepareerd, nu lopen wij er weer warmpjes bij 🙂

Als sociaal makelaar zorgen we dat alles in en om de speeltuin goed functioneert en voor controle en reparaties roepen we de hulp in van de facilitair medewerkers van de gemeente Utrecht.

Hier vullen we de Initiatievenlijst in. Dit is een onderdeel van ons werk om onze werkzaamheden te verantwoorden aan de gemeente.

Deze jongens vallen in de leeftijds categorie 10-14 jaar. Ze voelen zich soms te oud voor de speeltuin, maar door ze als jeugdvrijwilliger verantwoordelijkheden te geven, voelen zij zich betrokken en komen regelmatig terug.
Wij vinden het belangrijk om kinderen aandacht te geven en tijd voor hen te nemen, zodat we  een vertrouwensband opbouwen. Als kinderen weten dat we er echt voor hen zijn en dat ze altijd bij ons terecht kunnen, voelen zij zich meer thuis in de wijk. We willen dat ook tieners een plek hebben waar ze zich verder kunnen ontwikkelen en niet tussen wal en schip raken.

Deze kinderen lezen boeken van het Zwerfboekenstation. Speeltuin De Speelboom heeft vanaf vorig jaar zo’n station. Door de zwerfboeken brengen we op een laagdrempelige manier het lezen bij ouders, kinderen en andere bezoekers onder de aandacht. De kinderen mogen deze boeken ook mee naar huis nemen tot dat het boek uit is. Soms nemen kinderen ook eigen boeken mee of geven deze door aan andere kinderen.

 

 

Lekker actief in de zomervakantie

Samen met kinderen uit de buurt, vrijwilligers en bewoners bedenken sociaal makelaars hoe het vakantieprogramma er uit ziet. Dit kan per speeltuin per dag er anders uit zien. Houdt deze pagina in de gaten voor nieuwe updates of check de facebookpagina’s van de speeltuinen.

Voor meer informatie over speeltuinen, zie ook de pagina: Kinderen


West – Halve Maan Noord, Lombok

Pandje 2
Herderplein 22

Speeltuin Bankaplein
Billitonstraat 7
Check de link van de website speeltuinbankaplein.nl
Speeltuinbeheer is vanaf 1 april 2017 in handen van speeltuinmakers. Me’kaar heeft met sociaal makelaar Mustafa Alay een adviserende rol op de achtergrond.

Noordwest – Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen

Speelplaats De Kameleon
Balkstraat 31
Spontane activiteiten worden gedeeld via de Facebookpagina

Speeltuin De Watergeus
Boisotstraat 21
Check de link van de Facebookpagina

Speeltuin De Speelboom
Hortensiastraat 4
Check de link van de Facebookpagina

Speeltuin De Duizendpoot
Spijkerstraat 100
Facebookpagina’s van sociaal makelaars Esther van den Berg en Hester van Soest

Speeltuin Noordsepark
Lagenoord 28a
Check Facebook Noordsepark
Speeltuinbeheer is vanaf 1 juli 2017 in handen van speeltuinmakers Saskia Ottenhof en Marijke Orthel. Me’kaar heeft een adviserende rol op de achtergrond.

Een week meekijken met Farida El Arbaji

Benieuwd naar wat een sociaal makelaar of sociaal beheerder nu eigenlijk doet? In dit bericht vindt u een “plog” van een medewerker van Me’kaar; een fotoblog. Deze bestaat uit een stukje tekst en een reeks foto’s die gemaakt zijn tijdens het werk.


Mijn naam is Farida El Arbaji. Ik werk als sociaal makelaar in Utrecht West. Ik werk vanuit meerdere locaties zoals Buurthuis Rosa, het pandje aan het Herderplein (zie foto) en Buurthuis De Uithoek.

Ik maak contact met mensen in de wijk en geef steun waar dat nodig is. Veel mensen weten niet dat ze zelf het initiatief kunnen nemen voor een plan in hun buurt of hebben een extra zetje in de rug nodig waardoor ze zelf aan de slag kunnen.

Via een collega ben ik in contact gekomen met Oumnia Works. Oumnia Works is een educatief empowermentprogramma dat door en voor moeders is ontwikkeld. Ze geven trainingen aan moeders met schoolgaande kinderen. Het doel van de trainingen is dat zij hun kinderen extra bagage mee kunnen geven om zich staand te houden in deze maatschappij.
Als sociaal makelaar heb ik sleutelfiguren uit de buurt benaderd voor deze trainingen. Zij wisten moeders te benaderen die deze training graag wilden volgen. Op de foto wordt een van de deelnemers gefeliciteerd met haar behaalde certificaat.

Er kwam een vrijwilligster bij mij met een idee om een initiatief te starten. Zij wilde samen met mantelzorgers 1 x per maand koken en vroeg aan mij hoe ze dit kon opzetten. Door haar vragen te stellen zoals wat wil je precies, hoe moet het er uitzien, wat heb je nodig, dacht ik met haar mee. Aangezien haar Nederlands niet zo goed is heb ik haar geholpen met de aanvraag voor het Initiatievenfonds. Samen hebben we een begroting gemaakt en bijgevoegd. Ze vertelde net heel blij dat het fonds is toegekend. Echt leuk om te horen!

De huiskameractiviteit voor senioren is een initiatief van een buurtbewoonster Laura Nolte. Laura vindt het belangrijk dat bewoners vanuit alle culturele achtergronden elkaar leren kennen, zodat ze met elkaar de buurt leefbaarder kunnen maken. Na een aantal gesprekken tussen de bewoners, mijn collega’s en ik, is dit prachtig initiatief tot stand gekomen. Wekelijks ontmoeten senioren elkaar. Ze kletsen bij en drinken samen koffie of spelen een spelletje.
Als sociaal makelaar fungeer ik als vraagbaak voor vrijwilligers en begeleid hen bij het opzetten van activiteiten. Zo maken we bijvoorbeeld samen een stappenplan of kunnen ze bij mij terecht als er klachten zijn over de activiteitenruimte. En we zorgen dat het project in de wijk bekendheid krijgt bij bewoners en organisaties, zodat ook andere buurtbewoners deze huiskamer weten te vinden.

Voor vrouwen die niet kunnen fietsen, bieden wij fietslessen. Op een veilig terrein vlakbij buurthuis Rosa leren de vrouwen fietsen. Vrijwilligers geven deze lessen en ik zorg voor de werving en inschrijvingen. Daarnaast ben ik ook het aanspreekpunt voor deelnemers en vrijwilligers.Er zijn veel vrijwilligers die activiteiten organiseren in Buurthuis Rosa waar vooral vrouwen bij elkaar komen, zoals naailessen, theemiddagen of specifieke themabijeenkomsten. Als sociaal makelaar geef ik ondersteuning aan deze vrijwilligers. Soms betekent dat, dat ik deelnemers verleid tot een gesprek met elkaar. Door iets uit te praten kunnen meningsverschillen leiden tot een betere verstandhouding. Als de lucht geklaard is ga ik wel wat vaker langs om te vragen hoe het gaat.

 

Vrijwilligers gezocht voor Speel Mee Bus

OPROEP vrijwilligers Herderplein

Op verschillende plekken in Utrecht zijn plekken in de openbare ruimte waar je kunt spelen. Op het Herderplein wil de sociaal makelorganisatie Me’kaar kinderen een keer per week extra uitdagen om buiten te spelen. Daarvoor is er een Speel Mee Bus beschikbaar. Uit de bus komen skelters, springtouwen, stelten en veel meer materiaal waar kinderen een leuke middag door kunnen beleven.
Ben jij een van die enthousiaste vrijwilligers die we zoeken om sport- en spelactiviteiten te organiseren samen met kinderen en volwassen buurtbewoners?

Vrijwilligers die we zoeken:

  • vinden het belangrijk dat kinderen op een vreedzame manier buitenspelen
  • helpen actief mee om de sfeer op het Herderplein vrolijk en gezellig te maken
  • vinden het leuk om samen met kinderen en ouders uit de buurt sport- en spelactiviteiten te organiseren
  • beschikken over een rijbewijs
  • hebben op woensdagmiddagen tijd om zich voor een langere periode in te zetten.

Herken jij je in bovenstaande punten, neem dan contact op voor een verkennend gesprek met sociaal makelaar Ouissam el Bouzaggaoui Je komt eventueel in aanmerking voor een onkostenvergoeding.

Voor meer informatie mail of bel:
ouissambouzaggoaoui@mekaarutrecht.nl
06 11 26 83 77

Speel Mee Bus, zie ook: Meedoen op straat Speel Mee Bus

 

In memoriam Greet Baars

Op 19 april overleed Greet Baars, oprichtster van Buurthuis Rosa

Bezoekers, vrijwilligers en medewerkers van Buurthuis Rosa gaan Greet Baars missen. Als vrijwilligster zette zij buurthuis Rosa op en kwam later in dienst bij de toenmalige welzijnsorganisatie. Na haar pensionering bleef ze als actief vrijwilligster betrokken bij háár buurthuis.

Contact
Greet was een kei in het organiseren. In de Johannes Camphuysstraat startte zij samen met Helde van Vlaanderen een buurthuis voor vrouwen. Er werden activiteiten georganiseerd. Kinderen speelden onder de tafel tijdens de vrouwenactiviteiten. Ook echtgenoten van de eerste gastarbeiders in Utrecht in de jaren zeventig kwamen naar buurthuis Rosa. Voor deze groep zette zij de fiets-, naai- en taallessen op. Greet wist iedereen met elkaar in contact te brengen.
Activiteiten en cursussen die in Rosa werden gegeven werden erg goed bezocht en de thema- en feestavonden waren befaamd. Het gebouw aan de Johannes Camphuysstraat werd al gauw te klein dus verhuisde het buurthuis naar de Kanaalstraat.
Ook die locatie kon het snel groeiende aantal bezoekers niet aan en de brandweerkazerne op de Groene Weg werd in 1982 omgebouwd tot een buurthuis. In 2001 verhuisde Rosa naar het huidige adres op de Malakkastraat.

Lintje
Zij verraste iedereen als ze uit het niets in Tina Turner of Sugar Lee Hooper veranderde. Greet was voor een feestje altijd te porren en stal vaker de show bij playbackshows. Ook was ze een soort moeder Theresa. Ze zorgde voor alleenstaande vrouwen met kinderen die hulp en onderdak zochten. Kocht kleding voor mensen die het nodig hadden. Bij uitstapjes van het personeel maakte Greet voor iedereen een picknickpakket klaar. En tien jaar lang zorgde zij op 5 mei voor een grootschalige happening in Buurthuis Rosa. Ook wist Greet goed om te gaan met moeilijk opvoedbare jongeren en jong volwassenen. Zij was in voor een dolletje en kreeg van hen de koosnaam Blondie. Ze liet niet met zich sollen en gaf jongeren op tijd grenzen aan. Voor al haar goede werk ontving zij een lintje.

We zullen zorg blijven dragen voor haar Buurthuis Rosa

Kom meivakantie vieren en doe mee!

Samen met kinderen uit de buurt, vrijwilligers en bewoners bedenken sociaal makelaars hoe het vakantieprogramma er uit ziet. Dit kan per speeltuin per dag er anders uit zien. Houdt deze pagina in de gaten voor nieuwe updates of check de facebookpagina’s van de speeltuinen.

Voor meer informatie over speeltuinen, zie ook de pagina: Kinderen

Noordwest – Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd

Speeltuin De Watergeus
Boisotstraat 21
Check de link van de Facebookpagina

Speel Mee Bus op pleinen in Zuilen 
Woensdag 2 mei: Theo Thijssenplein 13.00 tot 16.00 uur
Themadag vreedzaam veilig spelen
Donderdag 3 mei: Queekhovenplein 14.00 tot 16.30 uur
Sport en spel en quiz over vreedzaam veilig buiten spelen
Vrijdag  4 mei: Zwanenvechtplein  14.00 tot 17.00 uur sport-, spel- en voetbaltoernooi
Maandag 7 mei: Theo Thijssenplein 14.00 tot 17.00 uur sport en spel
Donderdag 10 mei: Queekhovenplein 14.00 tot 17.00 uur sport en spel
Vrijdag 11 mei: Zwanenvechtplein 14.00 tot 16.00 uur sport en spel en een quiz over vreedzaam veilig buiten spelen

Speeltuin De Speelboom
Hortensiastraat 4
Check de link van de Facebookpagina

Speelplaats De Kameleon
Balkstraat 31
Check ook de Facebookpagina
Activiteiten in de meivakantie 14.00-15.00 uur:

Dinsdag 1 mei: bollen planten
Woensdag 2 mei: kleien
Donderdag 3 mei: moestuintjes verpotten en vogelverschrikker maken
Vrijdag 4 mei: buitenspelletjes

Speeltuin De Duizendpoot
Spijkerstraat 100
Spontane activiteiten worden gedeeld via de Facebookpagina’s van sociaal makelaars Esther van den Berg en Hester van Soest
Kom lekker spelen!

Speeltuin Noordsepark
Lagenoord 28a
Check de link van de website speeltuinnoordsepark.nl
Speeltuinbeheer is vanaf 1 juli 2017 in handen van speeltuinmakers Saskia Ottenhof en Marijke Orthel. Me’kaar heeft een adviserende rol op de achtergrond.

West – Halve Maan en Lombok

Pandje 2
Herderplein 21/22

 

 

 

Een week meekijken met Corrie Mulder

Benieuwd naar wat een sociaal makelaar of sociaal beheerder nu eigenlijk doet? In dit bericht vindt u een “plog” van een medewerker van Me’kaar; een fotoblog. Deze bestaat uit een stukje tekst en een reeks foto’s die gemaakt zijn tijdens het werk.


Corrie: “In Buurthuis Rosa ben ik aanspreekpunt voor groepen senioren die hier dagelijks aanwezig zijn. Ook doe ik de coördinatie van het maatjesproject voor ouderen, begeleid de huiskamer voor senioren, de sociale eettafel en de Pleisterplaats.

Vanaf 2013 ben ik sociaal makelaar in de wijk West. Daarvoor werkte ik in diverse wijken van Utrecht bij de voorloper(s) van Me’kaar. Ik heb dertig jaar gewerkt in verschillende wijken van Utrecht en in diverse functies, zoals: peuterwerk, kinderwerk/jongerenwerk en het volwassenenwerk.

Elke dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur is er een huiskamer voor senioren in Rosa. De groep bestaat uit de senioren in de leeftijd van 72 tot en met 92 jaar met een fysieke en/of een mentale beperking.
Op deze ochtenden werk ik samen met medewerkers van buurtteam West. Op de foto hierboven zie je dat deelnemers van deze huiskamer en ik een spel spelen om het geheugen te trainen.

Deelnemers ondernemen allerlei activiteiten. Mijn rol als sociaal makelaar is om iedereen met elkaar in contact te brengen. Ook om mensen te motiveren mee te doen. Het huiskamerproject breng ik onder de aandacht bij instanties die werken met kwetsbare senioren.

Als coördinator van Een maatjes dat staat je koppel ik stagiairs van de Hogeschool Utrecht en vrijwilligers aan oudere kwetsbare bewoners. Het maatje biedt een luisterend oor en gezelschap. Als sociaal makelaar stuur ik het project aan. Ik breng de gemeenschappelijke interesses in kaart en houd ook na de match de vinger aan de pols. Daarnaast werf en begeleid ik vrijwilligers. Ook nodig ik hen uit voor scholingsbijeenkomsten.

Op de foto hierboven zie je Emma, een van de maatjes. Zij maakte met deelnemers een uitstapje naar dierentuin Amersfoort. Als sociaal makelaar begeleid ik het maatje bij het organiseren. We maken samen een draaiboek/stappenplan en stemmen taken af. Op de dag zelf dien ik als achterwacht bij eventuele calamiteiten.

Op deze foto zie je de sociale eettafel op de dinsdagmiddag. Ik begeleid de vrijwilligers van deze groep. Ik zorg dat instanties waar we mee samenwerken op de hoogte zijn en geef informatie hoe zij cliënten het beste kunnen doorverwijzen.

Bijna twee jaar geleden is Pleisterplaats 2.0 van start gegaan in buurtcentrum Rosa. Er was behoefte aan een huiskamer met meer begeleiding. Buurtteam West wist veel cliënten die elkaar graag wilde ontmoeten. Twee vrijwilligers van het eerste uur zetten samen met mij en medewerkers van buurtteam West deze pleisterplaats op.

Deze foto is gemaakt vlak voor we in de tuin van Rosa badminton gingen spelen. Gezamenlijk maken we een programma van activiteiten en we spelen in op welke behoeftes er leven. Mijn rol als sociaal makelaar is onder andere ook een coördinerende. Dus van het inventariseren welke wensen er leven tot het maken van schema’s, zodat deelnemers van te voren weten wat we gaan doen en wie welke taken heeft. Iedereen heeft zijn eigen toegevoegde waarde. Ik vind het bijzonder dat er in korte tijd een close band is ontstaan.

Op de Dag van de Eenzaamheid was er een groot evenement in Buurthuis Rosa. Samen met vrijwilligers van de Pleisterplaats en collega’s hebben we deze dag georganiseerd, het programma gemaakt, taken verdeeld en het in de wijk gepromoot.

Op zo’n dag proberen we mensen met elkaar in contact te brengen. We hadden onder andere een rad met daaraan gekoppeld vragen over eenzaamheid. Doordat mensen antwoord op de vragen moesten geven, werd het gesprek aangezwengeld.